Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:КРАТКА РЕТРОСПЕКЦИЯ НА ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ МАНДАТ 2015- 2019 НА КМЕТСКИЯ ЕКИП

  Измина една година от деня, в който започна настоящия кметски мандат.Не беше нужно да губим време, за да се ориентираме и да се учим и продължихме работата си още в деня след обявяване на изборните резултати.Случи се така, че имаме нагледен и много красноречив пример за това, колко важен е опитът, когато става дума за ограничен от времето период – в случая четирите години на един мандат.Този пример е санирането на големите панелни блокове в Тервел.Не ни беше необходимо време да „навлизаме” в програми, проекти, да се ориентираме в изисквания и указания.В първите дни на новия мандат бяха регистрирани четири сдружения на собствениците – „Иглика”, „Детелина”, „Хан Тервел” и „Прогрес”.По-малко от година след това тези четири блока са завършени.Други два – „Златен клас” и „Здравец” също бяха приключени в първите дни на този мандат. Със сигурност има още много начинания ,които не сме успели да доведем до успешен край,има и такива, които са в процес на работа, но в този материал ще се опитаме да резюмираме основните неща, на които подчинихме усилията си.Редно е да отбележим, че 2016-та година е „нулева” по отношение на европейското финансиране.За това си дадохме сметка още през 2015-та година, когато анализирахме забавените темпове на работа по оперативните програми.Пренасочихме усилията си към проекти по единствените отворени за работа програми – Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради , Проект „Красива България” и Програма за развитие на селските райони , мярка за финансиране на местни инициативни групи.Възползвахме се и от възможността за фазиране на проекта за воден цикъл на Тервел.Въпреки, че никой не може да се оценява обективно сам, за нас резултатът от кандидатстванията ни през 2016 –та година е обективно измерим - 100 % успеваемост на всичките ни проекти – един проект за пречиствателна станция, два проекта по „Красива България” (актови зали на СУ „Й.Йовков” и достъпна среда на общински музей) ,шест санирани блока и одобрена стратегия за местно развитие на МИГ, която ще даде безвъзмездно финансиране за местния бизнес.Трябва да отбележим и факта, че и при двете кандидатствания по „Красива България” , както и при проектите за стратегии на местни инициативни групи бяха одобрявани не повече от 30 % от подадените от общините проекти.При саниранията на блоковете пък определено сме между първите пет общини в страната, успели да започнат строителство по програмата още през 2015-та година , като това бе подчертано и от министър Лиляна Павлова. Удовлетворението ни е голямо и ни дава сили, за да продължим работата си при същите темпове.

  Когато говорим за общинска инфраструктура не можем да не отбележим значителната проектна готовност, която постигнахме през 2016-та година.Повече от 15 обществени поръчки за проектиране станаха факт през тази година, а след тях и готовите технически проекти за публична инфраструктура – спортни площадки в училищата,физкултурни салони, социални звена, музей и читалище,улици, водопроводи, пътища,административни сгради, детски градини, площад, паркове, спортни игрища.Една част от проектите вече са внесени за оценка в Програма за развитие на селските райони – за улици, пътища и водопроводи.И в това отношение използвахме всички възможности, които имахме за кандидатстване.Проектите са в етап на оценка.Техническите проекти, които подготвихме през 2016-та година са възложени чрез открити процедури по ЗОП, подготвени са надлежно и представляват отлична проектна готовност, която общината има не само за времето до края на този мандат , но и след като той приключи.Разходите за проектирането са незначителни за бюджета на общината и подлежат на възстановяване при бъдещи нейни успешни кандидатствания с тези проекти.


Нов подход към двора на музея

  Община Тервел има малка държавна субсидия за капиталови разходи.Постарахме се да я използваме рационално, за да изпълним поети ангажименти в полза на местната общност.Така обновихме и оборудвахме кухненски блок в с.Зърнево.Там сега се приготвя храна за децата в местната детска градина.Предстои да стартира и храненето на учениците в местното училище.Отново със средства от капиталовата субсидия на общината в момента изграждаме игрище за минифутбол в двора на ПГТО „Дочо Михайлов”. Пак общински средства от капиталовата програма ползваме за реконструкция на джамията в Тервел.През лятото ремонтирахме покриви на обществени сгради в селата.Закупихме комунална техника, с която да разширим обхвата на работата си по поддръжка на паркове и зелени площи и по снегопочистване.Ремонтиран бе основно и участък от общински път, който осигурява директен достъп на всички пътуващи от района на с.Н.Камена към гр.Добрич. Със средства от капиталовата програма на общината бе изграден на фаза груб строеж и център за занимания на младежи на ул.”Стара Планина”.През 2016-та година приключихме с отчетите на всички проекти от предходния планов период, получихме средствата си и издължихме в договорените срокове два кредита на обща стойност над 3 000 000 лв.


Изграждане на игрище за мини футбол

  Значителна част от усилията ни са насочени в хуманитарната сфера.В това отношение удовлетворение за нас е номинацията „Будител-огнище” и третото място в класацията „Будител на годината”, което общината получи посредством заместник-кмета Дияна Илиева.Оценена бе дългогодишната работа на много педагози, читалищни дейци и общински експерти за:издаването на общински вестник – безплатен за гражданите; работата с деца от всички етноси за разширяване на светогледа им , подпомагане на изявите им в страната и в чужбина, работа по проекти за обогатяване на ресурсите на детски и ученически школи и състави, на детския фолклорен ансамбъл и на балета.Продължаваме работата си в тази сфера, като участваме в следващи проекти, с които ще се обогатят още сценичните костюми на балета и ансамбъла, ще се подобрят условията за столово хранене в училищата, ще се увеличат извънкласните форми, финансирани или съфинансирани от общината.Ваканционната програма „Наше лято” тази година традиционно увеличи обхвата си и създаде три нови школи.

  През 2016-та година започна проучването на късноантичната крепост „Палматис”.Финансирането на разкопките и първоначалното им съхранение са изцяло заслуга на Община Тервел.Планирани са следващите стъпки в тази посока и те са свързани с експонирането на раннохристиянската базилика във фонда на общинския музей.

  Тазгодишните издания на „Добруджански събор –Тервел” и Конкурс „Калинка Вълчева” бяха надградени със съпътстващо събитие – изложение „Произведено в Тервел”. Изложението бе много успешно и започнахме да планираме начини за разширяване на формулата му.Домът за стари хора имаше своя петгодишен юбилей , второ издание на песенен конкурс „Златна есен” и остава най-успешното ни социално звено.

  През 2016-та година кандидатствахме и започнахме работа по проект „Грижа в домашна среда”.Това облекчи условията за живот за повече от 50 немощни и затруднени в ежедневието си хора,като даде възможност за работа на други 39 души.Одобрен бе и проект по ОП „Храни”, чрез който се финансира безплатно хранене на 100 души.

  Със сигурност животът на всеки гражданин е белязан от трудности и това, което за нас представлява успех, за някой ще бъде без значение. Дали обаче е правилно да разсъждаваме така ? Нашата истина е друга и тя е в тълкуванието на мисълта „Ако всеки измете пред своята къща, цялата улица ще бъде чиста”. Стараем се и полагаме много усилия за „нашата къща”, която е Община Тервел да бъде направено всичко, което може да бъде направено.Радваме се, когато срещнем съмишленици.Надяваме се да има повече хора, които могат да дадат реалистични и добри идеи, които да станат реалност – тук, в нашата община.

Публикувано на 17 Nov 2016