САНИРАНЕ

ШЕСТТЕ „ГОЛЕМИ“ БЛОКОВЕ В ТЕРВЕЛ ВЕЧЕ СА САНИРАНИ

Община Тервел приключи успешно първия етап на програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.Санирани са 100 % от сградите, които са с повече от 36 апартамента.В гр.Тервел те са шест.Как се случиха нещата – много кратка хронология на събитията:


ПЪРВИ ЕТАП: БЛОКОВЕ „ЗДРАВЕЦ“ И „ЗЛАТЕН КЛАС“


- Март 2015 г. – сдуженията „Здравец“ и „Златен шанс“ са одобрени за финансиране;
- март 2015 г. – Община Тервел обявява открита процедура за избор на фирми, които ще правят обследванията на двете сгради;
- Юни 2015 г. – обследванията са предадени на общината;
- Юни 2015 г. – Община Тервел обявява открити процедури за проектиране, строителство,строителен и инвеститорски контрол;
- Септември 2015 г. – извършва се проектиране;
- Октомври 2015 г. – започва строителство;
- Декември 2015 г. – сградите са завършени.БЛОК ЗДРАВЕЦ


БЛОК ЗЛАТЕН КЛАС


ВТОРИ ЕТАП: БЛОКОВЕ „ИГЛИКА“,“ПРОГРЕС“,“ХАН ТЕРВЕЛ“ И „ДЕТЕЛИНА“


Тези четири блока регистрираха свои сдружения едва през есента на 2015 г., дни след началото на новия мандат на местната власт, тогава, когато живущите в тях се убедиха от ползите от санирането – нещо, което за първите два блока се извърши пред очите на всички.
-декември 2015 г. – Община Тервел обяви открита процедура за избор на фирми за обследванията на блоковете;
- април 2016 г. – обследванията са предадени на Община Тервел;
-април 2016 г. – Общината обявява открити процедури за за проектиране, строителство,строителен и инвеститорски контрол;
-юли 2016 г. – извършва се проектиране;
- август 2016 г. - започват строителни работи;
- септември 2016 г. – сградите са завършени.БЛОК ДЕТЕЛИНАБЛОК ИГЛИКАБЛОК ПРОГРЕСБЛОК ХАН ТЕРВЕЛ

В Община Тервел смятаме, че Националната програма за енергийна ефективност е най-добре организираната и облекчаваща работата на общините програма.Тя е многократно по-лека за работа от която и да е оперативна програма.Указанията са подробни и ясни,от общините се изисква да имат капацитета да изработят сами своите тръжни документи и да изберат изпълнителите за всички дейности по сградите сами, без традиционната за европрограмите консултантска помощ .След това те трябва да координират оперативно действията на различните изпълнители и да имат ясни изисквания към тях.А това става, когато общините разполагат с екип, който познава добре законодателството в областите на Закона за обществените поръчки, Закона за устройство на територията, подзаконовата база за прилагане на НПЕЕМЖС (Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради), разписана от МРРБ, законодателството в сферата на енергийната ефективност и всички други норми, имащи отношение към строителните работи на сгради, извършвани с публични средства.


Съжаляваме за това, че имаме само шест блока, които могат да бъдат санирани сега.Те вече са приключени.Въпреки, че имаме капацитета да санираме останалите тринадесет малки блока в Тервел, сега трябва да изчакаме момента, в който за тях ще бъде разрешено финансиране.А за огромно наше съжаление, този момент, съгласно постановление на МРРБ ще настъпи, когато всички общини приключат работата си с големите блокове.Някои от тях все още не са започнали да работят по проектиране и строителство на своите блокове.


Надяваме се на скорошно разрешаване на проблема за общини като Тервел – санирали 100 % от жилищата в големите блокове (за Тервел санираните апартаменти са 277) и очакващи финансиране и разрешение да започнат работа, за да санират и по-малките панелни сгради.


Публикувано на 05 Oct 2016