„КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” ОДОБРИ ВТОРИ ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА

 Втори проект на Община Тервел е одобрен по Програма Красива България през тази година.Въпреки огромната конкуренция, изразяваща се в стотици внесени общински проекти, нашата община за втори път през тази година се нарежда в списъка на малкото на брой одобрени проекти.Този път те бяха само седемнадесет за страната.

 Одобреният проект представлява първата стъпка за обновяване и социализиране на музея в общинския център. Стойността му е 116 000 лева. Дейностите ще приключат до края на годината.Предвижда се направа на панорамен външен подемник с тротоар до входа и портал към вътрешния двор на сградата, както и изграждане на санитарни помещения за хора с увреждания на първия етаж. Ще се монтира и стълбищен подемник.Общината подготвя за кандидатстване в Местната инициативна група и следващ проект за музея. Неговата цел е да се възстановят основните елементи на сградата - покрив, дограми, външни и вътрешни мазилки и да се обособи още един санитарен възел на втория етаж.Последната инвестиция на общината ще бъде доставката на ново оборудване, което ще позволява работа на деца и ученици на интерактивни екрани, ще направи възможно в залите на музея да се направят нови тематични кътове, различни звукови и светлинни ефекти. Общината си е поставила за цел да разчупи статичната концепция нз музея и да превърне мястото в атрактивно за децата и младите хора. Артефактите от тазгодишната археологическа находка - базиликата на крепостта Палматис, както и находките от проучената през 80-те години на миналия век крепост Скала край село Кладенци ще заемат своето подобаващо място в местния музей. Етнографията на тервелския край,събитията свързани с Кочмарската битка и още нови неща са обект на общинските проекти за музея.

Публикувано на 16 Sep 2016