ГОТОВ Е ПРОЕКТЪТ НА БЛОК „ХАН ТЕРВЕЛ“

Това е петият пореден блок, който се санира в гр.Тервел по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.В сградата има 45 апартамента, разпределени в три входа на по пет етажа.Проектът предвижда изпълнение на четири мерки за енергийна ефективност – подмяна на дограма, топлоизолация на фасади, топлоизолация на покрив и топлоизолация на под над неотопляем сутерен.Ще бъдат изпълнени и съпътстващи работи – хидроизолация на покрив, възстановяване на отводняване на покрива и на комините, освежаване на стълбищна клетка, изграждане на нова мълниезащита, възстановяване на участъци от течащи тръби в сутерена на сградата.

Изпълнението ще започне след одобряването на проекта. Знак на блока, изрисуван на всеки от трите входа е розетата от Плиска.Знакът е избран поради връзката на владетеля Тервел с живота в старата столица Плиска.Поводът да бъде избран този знак е името, което са приели членовете на сдружението – „Хан Тервел“. Розетата от Плиска е средновековен български бронзов артефакт, намерен в старата столица Плиска през 1961 година. Датирана е в периода VII–IX век, a диаметърът ѝ е 38 mm. Розетата представлява медалион, изобразяващ седемлъчева звезда с изсечени на всеки лъч по два прабългарски рунически знака и халкичка за окачване. На гърба на медальона е изсечен прабългарският езически знак IYI, който, според историци продължава за около век да се използва и след християнизирането на българите като символ, равностоен на кръста.Руническите знаци са обозначенията на дните от седмицата.

Сградата се намира в кв.“Изгрев“, като фасадата й е в непосредствена близост до главния път Добрич-Силистра, преминаващ през Тервел.
Сградата на блок „Хан Тервел“ е предпоследната от поредицата жилищни сгради, одобрени за саниране през 2015-та и 2016-та година.Тя, както и останалите 4 сгради трябва да бъде завършена до края на строителния сезон.
Предстои разработването на проекта на последния от шестте блока – блок „Детелина“.

Публикувано на 18 Jul 2016