ЗЕМЛЯЧЕСКА СРЕЩА СЪБРА НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ВОЙНИКОВЦИ


Организаторите Динко Манев, Динка Гочева,Спас Керанов, Кольо Колчев и Васил Ганчев

С много сълзи на тъга и радост, с много хубави спомени и радостни емоции от очакваната среща наследниците на войниковци се събраха на среща на 11 юни. Площадът около малкия фонтан на центъра на Тервел се изпълни с няколко поколения (от най- малките до най- големия) на родовете, напуснали преди повече от 20 години родното село и заселили се в Аксаково, Добрич, Разград, Тервел, Варна, Нови Пазар и др. населени места. Сред присъстващите бе и един от най-възрастните войниковци: дядо Кольо Проданов (на около 90 години), който с гордост бе закичил гърдите си с медал за майсторските си свирни на гайда, завоюван в младите му години. С особено вълнение дъщерята на местния учител Бърни Йорданов издирваше сред гостите своите съученици – родени през 1951 година. От всички страни се чуваше възгласът „Ти си (последвано от съответно име и прякор)! Толкова се радвам да се видим...!“. Приветствие към земляците поднесе единият от организаторите Спас Керанов, който помоли съселяните си да почетат с едноминутно мълчание всички, които вече не са сред живите. Спомен за богатата читалищна и обществена дейност на войниковци представи председателят на читалището в Тервел Невена Денена, който изброи и по-известните имена на Радичко Куманов, акордеонистите Станчо Димитров, Петър Добрев, Живко Добрев, певиците Костадинка Пенева, Стефка Денчева, Цанка Йончева, Румяна Добрева, сестрите Гинка и Пенка Няголови, читалищните деятели Ганка Стоева и Съби Иванов. Поздрави поднесе и Динка Гочева – бивш начален учител в НУ „Н. Й. Вапцаров“ в Тервел. Поздрав към всички бе програмата от читалищните състави Мъжка певческа група и група „Добруджанска огърлица“ с ръководител Радка Адамова и ДФТА „Калинка Вълчева“ с гл. худ. ръководител Нели Денева. Във всички формации – и при певиците, и при момчетата имаше представители на войниковски фамилии. Инициатори на срещата са Кольо Колчев и Динка Гочева, а организатори – Динко Манев, Васил Ганчев и Спас Керанов, а финансова подкрепа за събитието са оказали Пламен Ковачев, Симеон Симеонов, Ивайло Линков и Добрин Добрев.


Снимка за спомен от срещата


Стара училищна снимка с учителя Бърни

Публикувано на 20 Jun 2016