ЗАПОЧВАМЕ РАЗКОПКИ НА КРЕПОСТТА В ОНОГУР

От 15 юни 2016 г. стартират археологически разкопки на късноантичната и средновековна крепост Палматис в тервелското село Оногур, където до сега са правени проучвания само с геофизични методи.
Край крепостта е минавал римският път Дуросторум-Марцианополис, който е следвал течението на пълноводната някога Суха река. В близост е действал скален манастир - част от голяма раннохристиянска монашеска колония. Ктепостта Палматис с известно прекъсване е обитавана и по време на Първото българско царство.
Археологическият екип, който ще проведе проучванията, ще бъде оглавен от проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. Участват и специалисти от Регионалния исторически музей в гр.Добрич.
Казимир Попконстантинов е полеви археолог и преподавател с голям принос в областта на старобългарската епиграфика.Старобългарската епиграфика изучава начертанието на буквите в надписите с глаголическо и с кирилско писмо от християнската епоха на Първата (865-1018г.) и Втората (1186-1396 г.) българска държава.Академичната му кариера преминава през:Археолог-проучвател в Окръжния музей в Търговище ; Научен сътрудник на Археологическия институт с музей при БАН - филиал в Шумен ;През 1978 г. защитава дисертация на тема „Гражданската архитектура в средновековна България (VIII-XI в.)“ и става кандидат на историческите науки (днес - доктор). Става доктор на историческите науки със защитена дисертация на тема „Епиграфските паметници и писмената традиция в България (IX-XI в.)“ (1995).Днес е професор във Великотърновския университет.Преминава през: Доцент и професор (от 1996) по археология в Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“;Зам.-ректор по учебната дейност ,декан на Исторически факултет, ръководител на катедра „Археология“ , директор на Центъра по балканистика (1996-2003), декан на Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Освен във ВТУ е преподавател в специалност теология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Гост-лектор по средновековна българска епиграфика в университетите в Залцбург (Австрия), Кьолн и Фрайбург(Германия) (след 1986). Член на Археографската комисия към НБКМ и на Международния съюз на славистите.
На 28 юли 2010 г. на остров Свети Иван, край Созопол по време на археологически разкопки в развалините на манастирския комплекс „Св. Йоан Предтеча“, открива реликварий, за който се предполага че съдържа мощи на Свети Йоан Кръстител. Реликварият е разпечатан на 1 август същата година от специална комисия.
Участва или ръководи следните значими археологически проучвания:Дворцов комплекс в Преслав;Феодално имение до Южната порта, Преслав;Ранновизантийска крепост „Крумово кале“, Търговище;Тракийско светилище, с. Драгановец, Крумов дворец, Плиска; Манастир при Голямата базилика, Плиска;Скален манастир и некропол, с. Крепча, Търговище;Манастир на Мостич, Велики Преслав;Скални манастири в Североизточна България;Манастира при с. Равна, Провадийско;Новгород, Русия;Скален манастир при Мурфатлар, Румъния;Манастир в м. Караачтеке, Варна;Ранновизантийска крепост “Момина крепост”, Велико Търново;Манастир Йоан Предтеча, остров Св. Иван, Созопол.
За първото археологическо лято на крепостта Община Тервел назначава дванадесет работници за времето на разкопките.Общината осигурява и средствата за логистиката на експедицията.

Публикувано на 06 Jun 2016