Детско полицейско управление“ бе открито в СОУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел


Стартът на „Детско полицейско управление“ в СОУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел бе даден на 17 май. В детското полицейско управление участват 20 деца, подбрани на принципа на доброволността, от четвърти клас. Техен отговорник е педагогическия съветник на учебното заведение г-жа Дамянка Иванова.
Бъдещите петокласници бяха поздравени от Красимир Керанов - Началник на РУ на МВР-гр. Тервел и Георги Чолаков Инспектор Детска педагогическа стая. Пред гости, учители и ученици беше представен екипът, който през следващите две години ще обучава младите полицаи. Доброволците положиха клетва и получиха от полицейските инспектори знака на Детското полицейско управление - специално изработени за тях значки, шапки и светлоотразителни жилетки, които ще ползват в бъдещата си работа, и на които е изобразена емблемата на ДПУ символизираща съпричастността към полицейската идея. Средствата за провеждане на националната програма са осигурени от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Тервел.
Основните цели на обучението са: ранна превенция сред подрастващите, утвърждаване на ценностно отношение към законите в страната, създаване на навици за безопасно поведение, изграждане на гражданска позиция и повишаване на доверието в полицията. Програмата „Детско полицейско управление” е предвидена за реализиране от служители на МВР от структурите на „Охранителна полиция”, „Пътна полиция“ и „Криминална полиция”, психолози от психологичните лаборатории на МВР, експерти от Българския Червен кръст, Българския младежки Червен кръст, Българския туристически съюз и духовни лица в съответните населени места.
В учебната програма на младите полицаи са предвидени часове по безопасно поведение на пътя, курс по лична защита, оръжезнание, криминалистика, участие в полицейски проверки. Учениците ще преминат и лекции за справяне с агресията и за вредата от наркотиците.
Пожелаваме успешна реализация на стартиралата инициатива!

Публикувано на 17 May 2016