Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ЯСНИ СА ФИРМИТЕ, КОИТО ЩЕ САНИРАТ БЛОКОВЕ „ПРОГРЕС“ И „ИГЛИКА“ В ТЕРВЕЛНа 14 май т.г. приключи процедурата за избор на строителните фирми, които трябва да изпълнят строителните работи по санирането на две панелни жилищни сгради в Тервел.Офертите бяха отворени на 22 април, а решението за класиране бе издадено 22 дни по-късно.В процедурата участваха общо 11 дружества.

По-големият от двата жилищни блока – Блок „Иглика“ в Тервел ще бъде саниран от Консорциум „Добруджа Билдинг – Линк“. В него участват две дружества –„Добруджа Билдинг“ ЕООД и „Линк-Русе“ ЕООД.Първото от двете дружества ще изпълнява всички строителни работи, а второто – ще изпълни проектирането и авторския надзор.Цената,която ще бъде платена за строителните работи е 638 400 лв. без ДДС.Фирмата ще има право да получи и 63 840,00 лв. без ДДС и за непредвидени работи, в случай че се установи необходимост от извършване на такива в хода на строителството.За проектиране и авторски надзор ще се заплатят общо 40 041,00 лв.Средната цена за строителство за 1 кв.м. площ в санирания блок „Иглика“ е 112 лв. без ДДС и без непредвидени разходи. В този блок жилища имат 69 собственици.Инвестицията средно за 1 жилище е 9 252,17 лв. без ДДС – отново без непредвидени разходи

По малкият от двата блока, блок „Прогрес“ ще бъде саниран от друг консорциум - "Инженеринг Изгрев" 11, съставен от дружествата «Калея Трейд» ЕООД гр.Варна и «Бул Строй Консулт-Варна' ЕООД. „Калея Трейд“ ЕООД е фирмата, която ще изпълнява строителството, а „Бул Строй Консулт – Варна“ ЕООД ще изработи проекта и ще изпълни авторският надзор.Офертата на консорциума е за строителство на стойност 386 365,40 лв. без ДДС. За непредвидени разходи върху СМР са оферирани 38 636,54 лв.Тази сума фирмата ще получи, в случай че възникне необходимост от изпълнение на непредвидени от проектантите работи.За проектиране и авторски надзор ще се изплатят общо 24 734,90 лв.Средната цена за строителство за 1 кв.м. площ в санирания блок „Прогрес“ е 123,40 лв. без ДДС и без непредвидени разходи. В тази сграда жилища имат 42-ма собственици, живеещи в три входа.Инвестицията средно за 1 жилище е 9 199,18 лв.без ДДС и без непредвидени разходи.

В процес на оценка за офертите, които общо 10 дружества подадоха за санирането на други две панелни сгради – блоковете „Детелина“ и „Хан Тервел“.За тези два блока отварянето на офертите бе на 9-ти май.Очаква се оценката да приключи в края на месец май.

Също на етап оценка са и офертите на дружествата, които ще изпълняват строителен надзор и инвеститорски контрол при строителството.

След подписването на договорите, за всяка от сградите общината ще организира среща между собствениците и изпълнителите на строителството и надзорните дейности.Ще бъдат изяснени отговорностите на изпълнителите и на общината , както и правата и задълженията на собствениците в процеса от започване на проектирането до приключване на строителните работи.


Публикувано на 17 May 2016