Община Тервел обявява конкурс на тема „Да помним героите на Добруджа”

По случай 100- годишнината от Първата световна война и боевете в Добруджа на Трета българска армия – 2 – 7 септември 1916 г., Община Тервел организира конкурс на тема – „Да помним героите на Добруджа”. В развоя на събитията участие взема ²²² – та българска армия, която допринася за освобождението на Южна Добруджа. Пряк участник във военните действия е Първа конна дивизия под командването на ген. Иван Колев.Военните части са дислоцирани именно в Тервел - от 31.08. до 06.09. 1916 г
I. ЦЕЛ НА КОНКУРСА:
Целта на конкурса е да мотивира децата и младежите от общината да се запознаят с фактите, свързани с военните действия в Добруджа и по територията на цялата община Тервел; да научат повече за командирите, героите и военните части, участвали в битките за Тервел на 02-03 септември и при Кочмар- Карапелит на 06 септември 1916 г. От участниците се очаква да използват средствата на изобразителните и приложни изкуства, на мерената реч, публицистичния стил и свободния текстов изказ, както и новите компютърни технологии, за да формулират своето произведение.
II. УЧАСТНИЦИ:
Участието в конкурса е индивидуално и/или групово.
Участниците са разпределени във възрастови групи.
До участие се допускат деца и ученици от ЦДГ и училища, школи по изкуствата при ОДК, читалища, студенти, граждани.
III. РЕГЛАМЕНТ:
Конкурсът се осъществява в 3 направления:
1) Литературно творчество;
2) Изобразителни, приложни изкуства;
3) Презентация.
Поради широкия обхват на темата, участниците могат да изберат отделен аспект от нея- конкретен исторически момент, събитие, участници и т.н.
НАПРАВЛЕНИЕ 1 – ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО:
Участници – ученици от училищата на територията на Община Тервел, разделени в следните възрастови групи:
1) I – IV клас,
2) V – XIII клас,
3) IX – XII клас.
Участниците в този компонент могат да представят свое лично творчество – стихотворение, есе, разказ, пътепис, публицистичен текст, ученически вестник.
Критерии за оценка:
- Литературни компетенции за създаване на текст, съобразно възрастта на ученика, избраният жанр и посочената тема;
- Оригиналност и богатство на изразните средства;
- Спазване на правописните правила
- За училищен вестник – ще се оценява и начин на оформление на материалите.
НАПРАВЛЕНИЕ 2 - ИЗОБРАЗИТЕЛНИ, ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
Допуска се участие на деца от подготвителните групи на ЦДГ и учениците от всички
училища на територията на Общината.
Изображение, графика, колаж:
Със средствата на изобразителните и приложните изкуства темата да се представи от участниците.а Позволени са всички техники – графика, акварел, пастел, масло, декупаж, макет и т.н.
Възрастови групи:
1) 5-7 год. – за рисунка;
2) I – IV клас;
3) V – VIII клас;
4) IX – XII клас.
5) Участници над 19 години.
Критерии за оценка:
Обвързаност с темата;
Ниво на сложност съобразно възрастта на участника;
Оригинална идея / материали / техника на изработка.
Изисквания:
Размер на рисунка А 4,А 3, всяка поставена в паспарту;
Размер на колаж – размерът на 1 кадастрон;
Макет - представящ темата на конкурса.
НАПРАВЛЕНИЕ 3 – ПРЕЗЕНТАЦИЯ „Да помним героите на Добруджа“
Възрастови групи:
1) V-VIII клас;
2) IX – XII клас.
Критерии за оценка:
- Обвързаност с темата;
- Обем до 25 слайда;
- Времетраене до 10 мин.
- Творчество, ефекти, музикален фон;
- Подходящ снимков /фактически материал
- Изграждане на текста – логичност, последователност, завършеност, спазване на правописни правила.
- Минимални изисквания към версията на Power Point - 2003
IV. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:
1.Всяка от конкурсните работи се придружава от информация за трите имена на участника, точен адрес, телефон , e-mail за връзка, училище, читалище, ОДК, ЦДГ.
2. Всички материали, свързани с конкурса да бъдат представени в кабинет 304 в Община Тервел не по- късно от 10 май 2016г.
3. Творбите на участниците ще бъдат оценявани от педагози и общински служители.
4. Всички участниците получават грамота за участие. Отличените с I, II и III място получават грамота и предметна награда, осигурени от Община Тервел.

Публикувано на 14 Mar 2016