МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015: КЪДЕ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЩЕ СИ ИЗБИРАТ КМЕТ?


С три повече са населените места в Община Тервел, в които жителите ще могат да гласуват за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства тази есен. След последните промени на законодателството, в селата с население над 100 души ще се произвежда пряк избор за местна власт. На 25 октомври 2015 год. в Община Тервел за кмет на кметство ще гласуват в селата: Ангеларий, Балик, Безмер, Бонево, Божан, Главанци, Градница, Гуслар, Жегларци, Зърнево, Каблешково, Коларци, Кочмар, Кладенци, Нова Камена, Орляк, Полковник Савово, Поп Груево, Сърнец и Честименско. В селата Мали Извор, Оногур и Професор Златарски няма да се проведе избор за кмет на кметство. На местните избори преди четири години пряко кмет избираха жителите на населени места с над 350 души, а в тези с по-малко население бяха назначавани кметски наместници. През 2011 г. право на вот за избор на кмет на кметство в Община Тервел имаха жителите на 17 села.

ЗА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ И АДРЕСНИТЕ РЕГИСТРАЦИИ

Право да избират общински съветници и кметове имат български граждани, които са навършили 18 години; които не са поставени под запрещение; не изтърпяват наказание лишаване от свобода; отговарят на изискването да са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място. Проверка за спазването на глава ²V от Закона за гражданската регистрация на извършените адресни регистрации в общинската администрация и в кметствата бе извършена съвместно с ТЗ „ГРАО“ – гр. Добрич, Областна администрация – гр. Добрич и РУ „Полиция“ гр. Тервел. Нарушения не бяха констатирани и до автоматизирано заличаване на адресни регистрации по постоянен и настоящ адрес за периода от 1 юли 2014 год. – 30 април 2015 год. не се стигна. Протоколът от работата на комисията е обявен публично. На 25 октомври 2015 г. паралелно с местните избори ще се проведе и национален референдум с въпрос: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите ?“

НЕ ПОСТИГНАХА СЪГЛАСИЕ В КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА СЪСТАВ НА ОИК В ТЕРВЕЛ

На 24 август 2015 год. при Кмета на Община Тервел се проведоха консултации с упълномощени представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 43-то Народно събрание за избор на състав на общинска избирателна комисия (ОИК). Споразумение за ръководния състав на ОИК, в това число председател, зам.-председател и секретар не бе постигнато: „ЗА“ разпределението гласуваха упълномощените представители на 7 партии и коалиции (партия „ГЕРБ“, коалиция „БСП лява България“, коалиция „РБ“, коалиция „Патриотичен фронт“, коалиция „ББЦ“, партия „Атака“, коалиция „АБВ“) .„ПРОТИВ“ гласува партия „ДПС“.
Съставът на ОИК при Община Тервел ще бъде 11 души, съотношението между партиите и коалициите по решение на Централната избирателна комисия (ЦИК) е следното: за партия „ГЕРБ“ – 3 членове, за коалиция „БСП лява България“ – 2 членове, за партия „ДПС“ – 1 член, за коалиция „Реформаторски блок“ – 1 член, за коалиция „Патриотичен фронт“ – 1 член, за коалиция „България без цензура“ – 1 член, за партия „Атака“ – 1 член, за коалиция „АБВ“ - 1 член. Поради наличието на гласуване "против" от една от партиите (ДПС), което по същество представлява липса на съгласие при консултациите, кметът на Общината ще окомплектова документацията до Централната избирателна комисия за вземане на решение с копие до Областния управител. Назначаването на ОИК при Община Тервел ще стане с решение на ЦИК до 4 септември 2015 год. Същата дата е и краен срок, в който Кметът на Общината следва да образува избирателните секции на територията на общината. Заповедта за образуването им ще бъде обявена на публично място.

Публикувано на 26 Aug 2015