Песенен фестивал "ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ" – ГР. ТЕРВЕЛ 2015г.

Дом за стари хора”Радост”
с. Полковник Савово,
с подкрепата на община Тервел,
Ви канят на 25.09.2015г. на първия
Песенен фестивал "Златна възраст" - гр. Тервел 2015г.


Място на провеждане - открита сцена център гр.Тервел, при неприятни метеорологични условия – зрителната зала на Народно читалище „ДИМИТЪР ДОНЧЕВ – ДОКТОРА” гр.Тервел.

В него ще могат да вземат участие Домове за стари хора със сформирани групи за народни песни, стари градски песни или руски песни.

Фестивалът има за цел да поддържа, обедини и поощри възрастните хора, които се занимават, подпомагат и допринасят за запазването и разпространението на песенното изкуство сред домуващите в социалните институции възрастни хора.
Ние знаем колко трудно е това и имаме за задача да дадем възможност на всяка една група да покаже наученото, създавайки приятна емоция във всеки един изпълнител!
Независимо дали сте малка или голяма формация, напреднали или начинаещи, ние ще се радваме да се включите и да покажете Вашия труд!


РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ
1. Право на участие имат групи при Домове за стари хора,занимаващи се с изучаването на песни в трите категории: български народни песни, стари градскипесни или руски песни.
2. Участниците да са домуващи, без ограничение във възрастта.Професионални музиканти могат да придружават групитекатоинструменталисти или като ръководители на формациите.
3. В случай, че изберете да се изявите в една категория, Вие трябва да подготвите 2 песни с обща продължителност до 6 минути. Ако изберете да се представите в две от категориите, то ще изпълните по една песен от всяка категория с обща продължителност 6 минути.
4.Всяка група може да се представи в една или в две категории.
5.Облеклото на участниците е по преценка на ръководителите (но ще се радваме да дойдете с интересни и автентични носии и костюми, тъй като ще има награда за това).
4. Групите изпращат заявка за участие по образец с точния брой певци и ръководители на e-mail: dsx_savovo@abv.bg или на адрес: ДСХ”Радост”, ул.”Първа” ¹ 11, с.Полковник Савово, Община Тервел. Тел. 05751/2103 ; 0882 301337; 0882 301345.
5. Разходите за пътуване, храна и нощувкиса за сметка на участниците. При заявено желание от Ваша страна, ние можем да Ви съдействаме за осигуряване на място за нощувка.
КАТЕГОРИЯ НАРОДНИ ПЕСНИ:
Изпълнение на 2 народни песнидо 6 минути общо. В тази категория участниците изпълняват автентичен фолклор или авторски песни на фолклорна основа. Изпълнението може да бъде акапелно, с инструментален съпровод или синбек.
Критерии за оценка в тази категория:
1. Жанрово съответствие.2.Артистичност, душевност и настроение на певците.3.Костюми.

КАТЕГОРИЯ СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ:
Представяне на групите с две песни с общо времетраене до 6 минути.Изпълнението може да бъде акапелно, с инструментален съпровод или синбек.
Критерии за оценяване в тази категория: 1.Жанрово съответствие.2.Артистичност, душевност и настроение на певците. 3.Костюми
КАТЕГОРИЯ РУСКИ ПЕСНИ:
Представяне на групите с две песни с общо времетраене до 6 минути. Изпълнението може да бъде акапелно, с инструментален съпровод или синбек. Критерии за оценяване в тази категория:
1.Жанрово съответствие.
2.Артистичност, душевност и настроение на певците.
3.Костюми

НАГРАДИ:
Всички участници получават грамота и парична награда от организаторите. Освен в трите категории на фестивала,домакините са Ви подготвили още много изненади. Те ще бъдат обявени на награждаването с цел по-доброто изпълнение и представяне на всички групи в събора.
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
Заявки за участие по образец се приемат на e-mail: : dsx_savovo@abv.bg или на адрес: ДСХ”Радост”, ул.”Първа” ¹ 11, с.Полковник Савово, Община Тервел, Тел. 05751/2103 ; 0882 301337 ; 0882 301345.
СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКИ:
Срокът за подаване на заявки е 11 септември 2015 година. Подадени след това заявки не се разглеждат.
ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФЕСТИВАЛА

От 09:00ч. до 10:00ч. – регистрация на групите и теглене на жребий по категории за реда на изпълнение.
От 10:00ч. – официално откриване на събитието и представяне на групите и техните ръководители.
От 10:30 до 12: 30 часа – изявяване на участниците според изтегления жребий.
От 12:30ч. до 13:00ч. – почивка
От 13:00ч. – изявяване на участниците според изтегления жребий.
След приключване на всеки етап журито заседава.
Обявяване на наградите и официално закриване на събора.
По време на събора организаторите са подготвили и много други приятни изненади за участниците и зрителите!

Публикувано на 17 Aug 2015