НОВА ИНВЕСТИЦИЯ СТАРТИРА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

На шести април т.г. се открива строителната площадка на обект "Пункт за управление на животински отпадъци" в гр.Тервел. Инвестицията се финансира по общински проект, одобрен за реализация по Програма за развитие на селските райони.Теренът , в който ще се строи е собственост на Община Тервел, има площ от 2 дка и се намира в бизнес-зона 'Североизток" на гр.Тервел.
Обектът, който ще се изгражда представлява сграда, оборудвана с хладилни камери. В тях ще се съхраняват след шоково замразяване специфични животински продукти. В най-общия случай такива са отпадъци от мандри, кланици,ферми, търговски обекти за месни и млечни произведения.
Инвестицията, която се финансира по Договор за финансово подпомагане между Община Тервел и Държавен фонд "Земеделие" включва три основни дейности: изграждане на нова сграда, оборудване на сградата с хладилни камери и технологично оборудване и доставка на специализиран и вътрешнозаводски транспорт (три броя камиони с хладилни фургони, кранове и повдигащи устройства, транспалетни колички, електрокар).Пунктът ще разполага с локална пречиствателна станция и автомивка.
Технологичният процес обхваща : събиране на отпадъците чрез специализирания транспорт, приемане и подготовка за замразяване, замразяване, съхранение, експедиране на отпадъците за екарисаж.
Капацитетът на пункта е 25 000 кг. отпадъци.Стойността на инвестицията е както следва: 525 000 лв. без ДДС за строителни работи, 693 000 лв.без ДДС за хладилно и технологично оборудване и 478 000 лв. без ДДС за специализиран и вътрешнозаводски транспорт. Освен основните дейности, в проекта са включени още разходи за: проектиране, строителен и авторски надзор, доклад за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания за строежите.
Договорът за финансиране между Община Тервел и ДФЗ е подписан на 30.12.2013 г.През 2014 г. са проведени или обявени всички процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта.
След като бъде изграден ( което следва да стане факт до края на лятото на 2015 г.), пунктът ще осигури работа на осем души от Община Тервел.
Ползите от него са свързани главно с подобряване на икономическия потенциал и екологичния статус на региона.Пунктът ще подобри условията за работа на фирмите, които развиват дейност в сектора животновъдство и преработване на животинска продукция. В страната са финансирани за изграждане още три такива пунктове - в общините Стралджа, Съединение и Роман.

Публикувано на 05 Apr 2015