ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗАПОЧНА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2015

На 26 февруари започнаха асфалтовите работи по преасфалтирането на между блоковите пространства в централната градска част. Работата по този проект се финансира по Програма за развитие на селските райони.
На 6 март ще бъде открита строителната площадка за реконструкция и модернизиране на пречиствателната станция на града.Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда”.
На 16 март се открива строителната площадка за изграждане на център за социални услуги в с.Поп Груево. Инвестицията се финансира по Програма за развитие на селските райони.
На 23 февруари т.г. кметът на общината подписа договорите за строителство и строителен надзор за изграждане на хладилен пункт за управление на животински отпадъци. Този проект се финансира също по Програма за развитие на селските райони.Строителната площадка ще бъде открита в края на м.март т.г.
На 10 март т.г. ще бъде подписан договор за рехабилитация на асфалтови алеи в кв.”Изгрев”-стара част.Работата по тях ще започне след подписването на договора.Финансирането е по инвестиционната програма на общината, приета от Общински съвет Тервел паралелно с бюджет 2015.
На 13 март ще бъдат отворени офертите на участниците в открита процедура за изграждане на паркинг и благоустрояване на пространството между блоковете „Детелина” и „Здравец” в гр.Тервел. Проектът се финансира с целеви капиталови средства на Община Тервел.
На 31 март ще бъдат отворени офертите на участниците в открита процедура за избор на изпълнител, който ще преасфалтира пет участъка от уличната мрежа на с.Орляк – най-многолюдното село в Община Тервел.Тази инвестиция се осигурява от капиталовата програма на общината за 2015 г.
Стойността на всички изброени проекти, за които вече започна изпълнение или предстои такова е 7 600 000 лв. с ДДС.

Публикувано на 27 Feb 2015