ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ : ТЕРВЕЛ ПРЕЗ 1960 ГОДИНА - В ОБРАЗИ, СЪБИТИЯ И ФАКТИ

На 30 януари 1960 година село Тервел става град Тервел. Имаме годишнина - 55 години от деня, в който Тервел е обявен за град. Това ни провокира да Ви предложим един по-нестандартен "ретро" начин , чрез който да споделим юбилея на Тервел. Избрахме да направим разходка назад във времето, като започнем от годината 1960. Използвахме като източници на информация местния и регионалните вестници от онова време , снимки и разкази на съвременници.Странно е усещането, докато четеш думите на хората, които преди 55 години са поддържали и променяли града... учили са, създавали са семейства , работили са в него.И те са имали своите срокове, цели и стремежи да завършат едно начинание, за да могат да започнат следващото.Сигурно е имало хора, които са участвали с желание в събитията, както и такива, които не са ги одобрявали. Чувствата и емоциите обаче остават скрити под покрова на времето. Документирани са само нещата, които са се превърнали във факти. Точно тези неща от далечната 1960 година Ви представяме днес с надеждата, че ще успеете да се пренесете назад във времето и да почуствате вибрациите на епохата, в която родният Ви Тервел е станал град....
Много години са изминали, много лица са се сменили на обществения подиум... Разлиствайки пожълтелите страници на вестниците, откриваме позабравени дати и събития, белязали развитието на малкия ни, китен добруджански град. Днес искаме да Ви припомним някои от тях. Може би четейки тези редове, Вие също, уважаеми читатели, ще се върнете в миналото, ще разпознаете хората, за които Ви разказваме, ще си спомните още много интересни факти и ще ги споделите с нас. Ние ще Ви очакваме през цялата юбилейна година. А сега, нека пътуването назад във времето да започне…
Първите писмени сведения за селището Куртбунар (Вълчи кладенец) се срещат в стари турски документи от 1673 г. През 1942 г. селото получава името Тервел, а на 30 септември 1960 г. е обявен за град. Това се случва с Указ ¹38 на Президиума на Народното събрание, който е публикуван в бр. 10 от 02.02.1960 г. на вестник „Известия на Президиума на народното събрание“ - предшественик на днешния „Държавен вестник“.
Надникнахме и в книгата с ведомостите на служителите в градската управа през 1960 година. От страниците научаваме, че новият град се управлява от Изпълком (изпълнителен комитет) с председател Петър Иванов Стоянов. Негови заместници са Михал Нейков Костов и Гочо Колев Проданов, а Секретар е Мàринка Илиева Ковачева. Останалите длъжности в управлението са инспектор държавни приходи, инспектор данъци и такси, инспектор по бюджета, счетоводител, касиер, данъчен агент (2), строителен техник, книговодител (3), пълномощник (5), деловодител, прислужник, разносвач, общински милиционер. Екзотично през погледа на днешния ден звучи длъжността каруцар, но времената се менят, както и транспортните средства. На бюджетна издръжка през 1960 т. е звено „Агрономически мероприятия“ с председател на ТКЗС Михаил Илиев Неделчев. Персоналът е 15 човека – агрономи (8), зоотехници (2), ветеринарни лекари (2), ветеринарен техник. В звено „Ветеринарен санитарен надзор“ работи 1 лаборант. Благоустрояването е в ръцете на 1 техник по пътищата, домакин и отговорник по паркове и градини. В здравната служба са назначени двама фелдшери и прислужник. Противопожарната охрана също е в списъчния състав на градския съвет. Службата се състои от 13 души. Началник е Георги Димитров Господинов, уредници са Гроздю Петков и Петър Кръстев. Пожарникарите са 7, а шофьорите – двама. Общият брой на служителите в градските служби е 82 човека. Месечният фонд „Работна заплата“ е 40 807 лв. Заплатата на Председателя на изпълкома е 1 100 лв.
На бюджетна издръжка към градска община е дейността на 3 начални училища в Тервел, П. Савово и Бонево с директори Йонка Петрова Георгиева, Ильо Колев Колев и Мария Михова Тодорова. Учителките с постоянна заетост са 4. Четири са основните училища – в П. Груево, Войниково, Божан и Кочмар, а директори са Бърни Неделчев Йорданов, Петър Христов Петров, Цветан Йолов Петров и Борис Александров Томов. Учителите са 15. Училища има и в Нова Камена, Орляк, Коларци, Безмер, но те са със самостоятелни бюджети. През 1960 г. работи и Практическо зимно земеделско и стопанско училище с директор Иван Минков Минков и учител Йотка Лалова.
Директор на пионерския дом по това време е Софка Георгиева Димова, Секретар на читалището е Златан Йорданов Тодоров, а ръководител на ансамбъла – Стоил Енчев.
След обявяването на Тервел за град, следващото най-паметно събитие за 1960 г. е провеждането на Първия добруджански събор – надпяване (от 30.09.1960 г. до 02. 10.1960 г.) Това е вторият фолклорен събор в България, провел се броени месеци след събора в с. Граматиково и предхождащ първия национален фестивал в Копривщица. Информация за организацията и провеждането на най- големия фолклорен форум за Североизточна България от 1960 г. намираме в страниците на тервелския вестник „Бразда към комунизма“. За участие са записани 1500 певци и инструменталисти, които се изявяват на 6 естради, построени на терена на стадиона. Специално за събитието от София пристигат журналисти от БНР, етнографи от БАН – Елена Стоин, Димитър Осинин, Николай Кауфман, Филип Кутев, композитори, кинорежисьори.Организирани са концерти на фолклорни ансамбли от Тервел, Толбухин (днес Добрич) и София. За мащабността на проявата можем да съдим и от информацията, че потребителната кооперация „Добруджанка“ изгражда 17 временни „заведения“ за обществено хранене, а народната милиция взема специални мерки, за да не се допускат кражби и нарушаване на обществения ред. По време на събора изгряват имената на певците Кольо Кавръков, дядо Радичко от с. Войниково, Калинка Вълчева, Атанаска Станева,Петкана Стойчева, акордеонистът Стефан Георгиев и много други.През 1962 г. етнографът Елена Стоин издава сборник „Добруджа пее“ с песни, записани по време на събора в Тервел.
След обявяването на Тервел за град започва реализацията на мащабна работа за благоустрояването на града и околните села. Още в началото на годината ГОНС (Градски общински народен съвет) приема план за благоустрояването на гр. Тервел и селата: предвижда се със средства от бюджета, самооблагане и доброволен труд построяване на нова училищна сграда в с. Поп Груево и пристрояване на стаи към училищата в с. Божан и с. Кочмар. За училището в гр. Тервел – изграждане на комплекс от работилници за практика на учениците.Обзавеждат се читалищните постройки в с. П.Савово, с. Кочмар и с.Войниково, започнат е строеж на читалищна сграда в с. Поп Груево. За нова сграда на читалище в гр. Тервел вече има изготвен подробен план и документация. Направени са постъпки за отпускане на лимитни средства (целеви средства за капиталови разходи от държавния бюджет), ще се набират дарения от гражданите. Предвижда се през 1961 г. да бъде завършена сградата на стадиона в Тервел, обособени са терени за спортни игрища в с. Войниково, с. Кочмар, с. П.Савово, спортни площадки по волейбол и баскетбол в гр. Тервел. Програмата предвижда строителството на двуетажни къщи в центъра и някои централни улици. За целта Българска инвестиционна банка отпуска жилищни заеми с преференциални условия – за строеж и завършване на жилища, за основен ремонт на жилищни сгради. Ще продължава процеса на "шосирането" и асфалтирането, както и на поставяне на нови тротоари и модерни огради за жилищните блокове - в гр. Тервел вече са шосирани улиците „Хр. Ботев“, „Млада Гвардия“, „Г.Димитров“ и др. Планира се още изграждане на постройки за електрифицирането на с. Божан и и с. Бонево, а в гр. Тервел - разширяване на уличното осветление; поставяне на луминисцентни лампи по централната улица на с. Кочмар;водоснабдяване на всички селища от системата „Долина“ – в града са водоснабдени 2000 метра улици.
През 1960 г. икономиката се развива основно в областта на услуги за населението, животновъдство и селско стопанство. От редовете на в-к „Бразда към комунизма“ разбираме, че потребителска кооперация „Добруджанка“ има разкрити обекти – магазин-пивница в с. Войниково, павилион за кооператорите в ТКЗС, сграда за аперитив на крак, сладкарница в с. Кочмар. Строи голяма сграда за магазин и пивница със 100 000 лв., с помощта на самооблагане и доброволен труд на стойност 30 %. Председател на кооперацията е Желю Йорданов.
ТКЗС открива голям модерен краварник за 240 животни – механизиран, с всички удобства. Въведено е доене с агрегати.
Промкомбинатът разкрива плетачен цех за ишлеме.
През 1960 г. в Тервел има Средно стопанско училище с директор Стефан Мустакерски. В интервю за вестника той споделя, че новата учебна 1960/1961 година средното училище посреща с нови кабинети по физика, химия, биология и селско стопанство. Обзаведена е работилница по металообработване. Осигурена е производствена и учебна практика за учениците в МТС и ТКЗС. Като основен проблем се извежда фактът, че в горен курс по някои предмети все още няма квалифицирани учители, както и че има необхванати ученици от малцинствата. Удобство за учениците е, че всички улици, водещи към училището, са асфалтирани.
В Тервел има детска градина, която се посещава от 26 деца от 3 до 5- годишна възраст. Възпитателките са с фамилии Епитропова и Желева. Откриват се и временни летни детски градини в селата- за майките , които са заети със селскостопанска работа.
В ограмотяването на населението, освен училището се включват и големите работодатели, както и местната структура на ОФ. Обществената организация, съвместно с ТКЗС и градския народен съвет организира курс по шев и готварство в гр. Тервел, а в с. Кочмар, с. Поп Груево, с. Войниково и с. Полк. Савово – само по шев, с продължителност 40 дни. Целта е да се обучат 110 кооператорки и домакини, за да поддържат на ниво новите си домове. От страниците на вестниците разбираме, че за основната мебелировка през 1960 година са се считали комплект от гардероб, бюфет, спалня и разтегателна маса.
Организирани са и шофьорски курсове за подготовка на 30 професионални шофьори III клас за управление на автомобили двойна езда (ползване при двусменен режим на работа) . Кандидатите за обучение са от с. Коларци – 6 души, с. Безмер – 3, с. Хитово – 4, с. Карапелит – 2, с. Орляк – 3, с. Нова Камена – 5 и от Тервел.....
.....Всяка годишнина е повод да отключим ковчежето със скъпоценни спомени, да надникнем в него и да позволим на фактите и събитията, случили се много преди да сме се родили да излязат наяве.
И ето, днес отваряме съкровищницата с архива на община Тервел. Разглеждайки хилядите документи лист по лист, едва сега правим равносметка за делото на хората, свързали съдбата си с идеята да живеят и работят в Тервел и да направят възможното той да получи облика на модерно и перспективно селище.
Убедени сме, че за всички, които обичат Тервел ще бъде интересно да научат или да си припомнят, но вече от дистанцията на времето, какво е вълнувало хората в града в първите месеци и години след датата 30 януари 1960 година. Затова в следващите няколко броя на вестник "Тервел" ще Ви представим разказ за всички важни събития в живота на града от 1961 до 1979 година. Историята, дори и на малък град като Тервел носи мъдрост - най-малкото защото ясно показва, че времената и хората се менят, но човешките стремежи и ценности остават същите. Работни места, учене и квалификация, инфраструктура, училища, читалища, детски градини - това са темите, които са вълнували съгражданите ни преди 55 години, същите теми вълнуват общността и днес.
И така , след като вече знаете какви събития , цели и личности са движили обществения живот през 1960 г. , очаквайте от следващия брой на вестника рубриката "Представяме Ви : Тервел през годините..." , в която ще Ви разкажем (отново чрез извадки от старите документи и вестници ) за живота в града през периода 1961 - 1979 година.

Публикувано на 20 Jan 2015