Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ С НАГРАДА ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

През тази седмица бяха оповестени годишните награди , които Държавната агенция за закрила на детето присъжда за програми и проекти в подкрепа на детската безопасност. За Община Тервел е отредено второ място за общинската ваканционна програма "Наше лято" и за инициативата "Победи опасността", която беше реализирана по време на тазгодишното издание на програмата. Отличието обхваща и конкретната инициатива, и ваканционната прорама като такава. Пъвото място в конкурса е присъдено на Община Стара Загора за реализираната от нея програма "Ваканция 2014".
Наградата е престижна, най-малко защото нарежда нашата малка община редом с общини с огромни възможности като Стара Загора. За всички нас, хората които работим в полза на децата от общината това отличие показва нещо много важно - единомислието и желанието на много хора ( общински експерти, учители от СОУ, ОДК, училища и детски градини, читалищни деятели, полицаи, пожарникари, родители, социални работници ) дава възможно най-добрият резултат. А той няма количествено измерение. У всяко дете остава по нещо, което става част от процеса, който превръща детето в зрял човек.
Във връзка с присъденото отличие, припомняме още две неща.Едното е , че конкретната наградена инициатива е отпечатването на диплянки с места, на които децата не биват да играят, защото има възможност да се наранят. Интересното обаче е, че децата - участници в "Наше лято" сами избраха местата и направиха снимки и текстове за диплянката. Второто нещо е това, че през 2014 година Общинската ваканционна програма "Наше лято" навърши 10 години. Тя беше реализирана всяко лято, без прекъсване от 2004 година до сега и постепенно обхвата й се разширяваше - както по отношение на инициативите , школите и събитията за деца, така и по отношение на ангажираните в нея специалисти, деца и родители.

Публикувано на 24 Nov 2014