Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Местната комисия за БППМН при Община Тервел с ново мероприятие, посветено на толерантността

На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността. Като член първи е залегнала дефиницията на това що толерантност.


Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Нея я подпомагат знанията, откритостта, общуването и свободата на мисълта, съвестта и убежденията. Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност – това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.
По този повод на 13.11.2014 г. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Тервел организира семинар-обучение с учениците от V б клас при СОУ „Йордан Йовков“. Децата се откъснаха за час и половина от строгата класна обстановка и гостуваха в сградата на общинската администрация. Под ръководството на членове на МКБППМН Дамянка Иванова и Гергана Георгиева учениците учиха заедно, гледаха мултимедийна презентация, играха, забавляваха се.
В началото на обучението всеки участник се самопредстави с изработка на собствено на хартиено човече- символ на това, кои и сме, кого обичаме и за какво мечтаем. Последва мултимедийна презентация на тема „Толерантност“, в която децата вземаха участие като тълкуваха изображенията, беседваха към какво трябва да бъдеш и към какво не можеш да бъдеш толерантен. Учениците достигнаха до извода, че трябва да се отнасяш толерантно към различните хора, но не бива да толерираш отнемането на свободата, пренебрежението към замърсяването на околната среда или унищожаването или измъчването на животните.
След това учениците беседваха върху това по какво се различават хората, живеещи в България: по име, етнос, религия, традиционни празници. Потърсени бяха паралели между различните религии, каноните и митовете в Свещените книги. Традиционните празници, колкото и различни при различните етноси, всъщност си приличат много по символика, ритуали, благословии, молитви към Бога. Обобщението беше, че макар и различни, всички граждани в България имат едни и същи права и задължения, всички етноси празнуват своите празници с благопожелания за здраве и берекет, отдават почит на Бога в молитвите си, изповядват монотеистични религии и живеят в една родина- България.
За да се убедят още веднъж, че са много повече близки, отколкото различни, всяко дете апликира своя Пирамида на ценностите. Поставени едно до друго, творенията на децата показаха, че за повечето от петокласниците здравето и семейството са най-важни. Това са ценности, които са непреходни и изразяват въжделенията на хората за мир и толерантност по цялата земя.

Публикувано на 24 Nov 2014