КАКВО И КЪДЕ СЕ СТРОИ И КАКВО ПРЕДСТОИ

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

• Правят се нови тротоари в централната част на гр.Тервел. Средствата се осигуряват чрез общински проект по Програма за развитие на селските райони.Тротоарите се изпълняват с цветни и сиви бетонови блокчета с дебелина от 8 см;
• Прави се цялостно асфалтиране на 10 бр. улици в Тервел - такива, които са били разкопани и за които е изградена нова канализация и са подменени водопроводи. Средствата са осигурени чрез общински проект по Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите";
• Изграждат се пътя и сградите на претоварната станция за битови итпадъци в гр.Тервел. Средствата се осигуряват по Оперативна програма "Околна среда";
• Правят се локални ремонти на пътя Кладенци - Градница. Средствата са от целевата субсидия за поддържане на общинските пътища през 2014 г.;
• извършват се довършителните работи по новите кабинети на личните лекари.Финансирането е от общинския бюджет.Целта е да се постигне удобство за пациентите на извънболничната помощ в Тервел - медицински център и лични лекари;

ПРЕДСТОЯЩИ ОТКРИВАНИЯ НА СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ

• Въпреки предстоящата зима, Общината продължава непрекъснатия цикъл на изпълнение на инфраструктурни проекти.При подходящо време ще се работи по проект, финансиран от Програма за развитие на селските райони за цялостното преасфалтиране на следните общински пътища:
1. 'Рехабилитация на Път DOB2191 /²²² – 7102, Мали извор - Божан/ – Поп Груево от км 0+000 до км 2+305 /начало регулация с. Поп Груево/ - 2 305 м;
2. 'Обект: Рехабилитация на Път DOB3194 /III 207/ Тервел - Полковник Савово - /DOB1196/ - от км 4+640 до км 5+630 - дължина 990 м (от край регулация с. Полк. Савово до Път DOB1196 /III 207/ Войниково - Нова Камена - Градница);
3. 'Обект: Рехабилитация на Път DOB3195 /DOB3194/ Полковник Савово - Бонево - от км 0+450 до км 2+490 - дължина 2050 м (от край регулация с. Полк. Савово до начало регулация с. Бонево);
4. 'Рехабилитация на Път DOB1196 /²²² – 207, Жегларци – Кочмар/ - Войниково – Нова Камена – Градница от км 15+100 до км 20+360 - 5 260 м;
• Ще се открие и строителната площадка за подмяна на цялата дължина на главния водопроводен клон в с.Безмер. Съоръжението се полага под настилката на главната улица на с.Безмер, по цялата й дължина от почти 2 км.Средствата също се дължат на общински проект по Програма за развитие на селските райони.
• Ще започне строителството на центъра за социални услуги в с.Нова Камена.Изпълнението е в рамките на общински проект по Програма за развитие на селските райони.
СТРОЕЖИ, КОИТО ЩЕ СТАНАТ ФАКТ ДО СРЕДАТА НА 2015 ГОДИНА

• Празникът на града, Гергьовден е крайният срок, в който ще приключи изпълнението на проект за рехабилитация на тротоари в центъра на Тервел и изграждане на открита сцена на мястото на старата трибуна. Финансирането е по Програма за развитие на селските райони;
• Края на лятото на 2015 г. е крайният срок за изграждане на пункта за управление на животински отпадъци в гр.Тервел. Финансирането е по Програма за развитие на селските райони. На настоящия етап е одобрен технически проект, по който ще се извърши инвестицията , както и основните параметри на предстоящите обществени поръчки.За целта се изпълнява проект, финансиран по Програма за развитие на селските райони.
• Също до края на идното лято ще бъде преасфалтирана улица „Дочо Михайлов” в гр.Тервел.Тук също става дума за проект по Програма за развитие на селските райони.
• Ще бъдат доставени още съоръжения за игра на деца в селата Каблешково, Орляк и Коларци – също чрез средства от Европейския земеделски фонд.
ОБЕКТИ, КОИТО БЯХА ПРИКЛЮЧЕНИ И ОТЧЕТЕНИ КЪМ ЕВРОФОНДОВЕТЕ ПРЕЗ 2014

• Приключи и бе отчетен проектът за преструктуриране на МБАЛ Тервел в медицински център.Финансирането бе по общински проект, одобрен от Оперативна програма „Регионално развитие”.
• Изграден бе нов център за социални услуги в с.Коларци.Това стана чрез основен ремонт и преустройство на рушащата се сграда на здравната служба в селото.Центърът бе оборудван и обзаведен, включително и с нова кола за разнос на храна. Цялата инвестиция е резултат от два поредни проекта на общината, финансирани по Програма за развитие на селските райони ;
• Приключи изпълнението на проект за преасфалтирането на 13 улици в Тервел и села в Общината.Така нов облик придобиха улици в Тервел и селата Жегларци, Нова Камена и Зърнево.Финансирането е по общински проект по Програма за развитие на селските райони.
• Направен бе разсадник към дома за стари хора в с.Полк.Савово.Финансирането е отново чрез проект по Програма за развитие на селските райони.
• Основно бе ремонтиран центъра на с.Безмер и тротоари в Тервел.Доставени бяха множество съоръжения за игра на деца, пейки и кошчета.Средствата са отново по Програма за развитие на селските райони.
При републиканските пътища нещата са следните: През 2014 г. бе извършена рехабилитация на участъка Тервел-Коларци. На 30 октомври 2014 г., т.е след няколко дни ще бъдат отворени офертите на фирмите, желаещи да работят по рехабилитацията на участъка Тервел - граница с обл.Силистра (пътя за с.Честименско ). Практиката да се обжалва всяко решение за класиране в обществена поръчка със сигурност ще ни отдалечи от момента, в който и този полуразрушен път ще стане годен за пътуване, но все пак – началото е поставено.

Публикувано на 21 Oct 2014