ЕДНА ВСЕ ОЩЕ АКТУАЛНА ТЕМА – КАК В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ГЛАСУВАХА ЗА ПАРЛАМЕНТ ПРИЛИКИ И ОТЛИКИ МЕЖДУ ВОТА ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ НА 5 ОКТОМВРИ И ЗА ЕВРОПАРЛАМЕНТ НА 25 МАЙ

Очевидно е , че темата „Избори” все още е актуална. Най-малкото поради факта, че фрагментирания вот, сам по себе си следствие на лошото управление на всички политически партии и формации през последните години доведе до трудна ситуация при съставянето на правителство. То пък от своя страна трябва да има подкрепата , за да направи чаканите от всички ни реформи в обществените системи (здравеопазване, образование, правосъдие, заетост, администрация) и да създаде предпоставки за работещ бизнес , енергетика и добре функционираща система за събиране на данъчни приходи в съчетание с оптимизиране и ефективност на държавните разходи.Тази на пръв поглед не чак толкова сложна рамка на работещата за гражданите си държава десетки години се препъва в нежеланието на политиците да се преборят с корупцията, да намалят броя на държавните чиновници за сметка на качеството на тяхната работа, да напълнят хазната с приходи от митниците, да помислят за друг тип финансиране в здравеопазването. Ясно се вижда неефективността на системата, довела до липса на каквато и да е профилактика , висока степен на заболеваемост , скъпо струващо на пациентите и често неефективно лечение.

Какъв е приноса на Община Тервел в политическата карта на Родината ? Или с други думи – как гласуваха тервелчани на миналите парламентарни избори и то при сравнение с гласуването им преди четири месеца, когато избирахме евродепутати.
Интересно е да се отбележи като първа особеност , че избирателния списък на Община Тервел за евроизборите включваше 14 551 души, а този за парламентарните – 21 170 души. Разликата от над 6 000 човека произлиза от факта, че на евроизборите нямат право да гласуват хора, които живеят в страни извън евросъюза. За Община Тервел тези хора са предимно живущите в Турция български граждани. Те обаче могат да гласуват в избори за български парламент.

И така през октомври в Община Тервел има 8741 валидни бюлетини, докато през май те са били 6368.На парламентарните избори 2711 души са гласували в общинския център, докато на евроизборите те са били само 1934.

Какво показва съпоставката между двата избора по партии?

Подкрепата за БСП лява България е намаляла от 1513 гласа на изборите през май до 1145 гласа на последните избори.Тенденцията е валидна и при съпоставянето на гласувалите за лявата партия в града ( от 699 души през май до 650 души сега) спрямо почитателите на лявата партия в селата ( 844 през май спрямо 495 сега).
При ДПС има драстично завишаване на броя на гласувалите. Докато през май почитателите на тази партия са били 3 208, сега са вече 4681.В общинския център броят им се е увеличил само с 147 души, но в селата увеличението се изразява в 1326 души.

При партия ГЕРБ подкрепата нараства забележимо.През май партията е имала общо 711 почитатели в Община Тервел, а на тези избори – 1186.Нараства броя на избралите партия ГЕРБ в общинския център – от 442 души през май до 776 души на последните избори.

Партията на Николай Бареков има сериозен спад на подкрепата.През май тя е привлякла общо 503 души в общината, а сега – само 277.Съществен е спадът, както в града, така и в селата.

Реформаторският блок може да се похвали с увеличаване на броя на гласувалите за него – от 111 души през май на 411 сега.Увеличението засяга и града, и селата.
Формацията на президента Първанов също има малко увеличение на подкрепата си – от 122 –ма през май на 168 сега.Увеличението се дължи само на жителите на общинския център – с 46 повече сега, отколкото през май.

Двете националистически формации – Атака и формацията на Валери Симеонов увеличават подкрепата си, макар че като цяло броят на хората, които са ги подкрепили е малък – 177 гласове за АТАКА и 336 за патриотите.През май АТАКА са имали 64 гласа, а НФСБ – 126.Основният обем гласове и за двете формации е от хората, живущи в общинския център.

Най-интересен е анализът на вота в отделните секции.При ДПС прави впечатление една устойчива тенденция – вотът за тази партия в Тервел е даден основно в две секции – в квартал „Север” и в ЦДГ 2 (два съседни квартала на Тервел). За евроизборите делът на ДПС почитателите в тези две секции спрямо хората, гласували във всичките 7 секции в Тервел е 77,23 %, а сега е 76,22 %.При останалите партии не се отчитат такива тенденции, които да показват предпочитания към тях на хора от даден квартал.Може да се отчете тенденция при Реформаторския блок – вотът за тях е значително по-висок само в две села – Зърнево (89 души) и Поп Груево (64).

Интересно е да се отбележи, че броят на гласувалите през октомври спрямо тези през май, когато е действал забранителният списък, за определени села е драстично по-висок.Така например в с.Божан на евроизборите са гласували 266 души, а сега – 402-ма. В малкото село Бонево от 46 през май избирателите са се увеличили на 136 , т.е. с 295 %. По същия начин стоят нещата и в с.Зърнево – 568 гласоподаватели на евроизборите, спрямо 898 гласували през октомври. И тук избирателите са набъбнали с 158 %.Същата зависимост, но в проценти около и под 100 се наблюдава за повечето села в Общината.

Публикувано на 21 Oct 2014