ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Средата на месец август е и въпреки ваканционната нагласа на децата и учениците, всъщност тече усилена подготовка за началото на учебната година. И в детските градини, и в училищата се правят текущи ремонти, свързани с освежаване на класни стаи и занимални, както и с отстраняване на предписания на редица контролни органи – РЗИ, БАБХ и др. В ЦДГ 2 в гр.Тервел ще се подменят всички вътрешни дограми и част от подовите настилки. Изпълнителят е шуменската фирма "ЕСЖИ ГРУП" ЕООД, избрана след процедура, в която са участвали 5 фирми.В ЦДГ 3 ще имат ремонт на част от подовете и ще бъдат подменени мебелите на малчуганите.
В същото време протича процес на планиране на броя на децата и учениците, разпределението им в групи и класове, от което пък зависи и определянето на заетоста на педагогическия персонал.
Прогнозният брой деца, които ще посещават целодневна детска градина в населените места на община Тервел е 628. От тях най- голям е съответно броят на малчуганите, записани в трите детски градини в града – 89 в ЦДГ ¹1 „Детелина“, 113 – в ЦДГ ¹2 „Здравец“ и 74 в ЦДГ ¹3 „Първи юни“. И в трите детски заведения ще бъдат сформирани самостоятелни групи за предучилищната подготовка на 5- и 6- годишните. Самостоятелни класове за 6- годишните ще бъдат сформирани и в НУ „Хр. Ботев“ с. Каблешково и ОУ „В. Друмев“ с. Орляк. В останалите селища децата, които ще посещават детска градина са: 20 в с. Божан, 18 в с. Сърнец, по 15 в селата Коларци, Каблешково, Честименско и Градница, 14 в с. Нова Камена, в с. Орляк – 82, 50 в с. Зърнево, по 24 в селата Жегларци и Поп Груево, 9 – в с. Балик, 51 – в с. Безмер. Общият брой на групите, които ще се сформират е 31. С децата ще бъдат ангажирани 65 квалифицирани детски учителки и 65 помощник възпитатели, готвачи и друг обслужващ персонал.
От септември в детската ясла децата ще бъдат 23, а с тях ще работят 5 медицински сестри и 6 детегледачки.
На първия учебен ден прагът на седемте общински училища ще прекрачат 156 първолаци. В СОУ „Йордан Йовков“ те ще са 90, разпределени в 4 паралелки, 12 ще започнат училище в ОУ „Христо Ботев“ с. Зърнево. В ОУ „Отец Паисий“ с. Нова Камена ще са само 4 деца - там е сформирана слята паралелка I – III клас. ОУ „Д-р Петър Берон“ с. Коларци ще посрещне 16 малчугани, 23 ще са те в ОУ „Паисий Хилендарски“ в с. Безмер. Началното училище в с. Каблешково ще има маломерна паралелка от 11 първокласници, а в Орляк първолаците ще са 28.
Общият брой ученици в седемте училища се очаква да бъде 1514. В гимназията в гр. Тервел те ще бъдат 782, разпределени в 35 паралелки. Педагогическият персонал в училището е от 82 учители. Очаква се в началото на учебната година да се разкрият 5 работни места за възпитатели в начален етап на обучение - за организация на целодневното обучение на учениците и 2 места по проект за включващо обучение – по 1 бройка за логопед и ресурсен учител. Началното училище в с. Каблешково ще посрещне 48 подрастващи, от тях 14 – в подготвителен клас. Паралелките ще бъдат 3, учителите са 7, като се очаква необходимост от двама начални учители. В с. Зърнево учениците ще са 95, разпределени в 7 паралелки. С тях ще работят 12 учители. Училището в с. Коларци е второто по брой ученици средищно училище. В него ще се обучават 142 деца в 8 паралелки и ще работят 15 учители. Очакват се 3 вакантни места в начален етап за целодневната организация на учебния процес. Другото средищно училище в с. Нова Камена работи с 128 ученика в 6 паралелки, а учителите са 12. В с. Орляк общият брой на децата 1 189, 24 от тях в подготвителен клас. Общ брой паралелки – 9. Училището в с. Безмер ще обучава 130 ученици в 8 паралелки, а броят на преподавателите е 12.
Предстои финализирането на обществени поръчки за доставка на хранителни продукти за детските градини и училищни столове, както и за специализиран транспорт на учениците към двете средищни училища в Коларци и Нова Камена. Договори ще бъдат подписани в края на м.август.

Публикувано на 18 Aug 2014