ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: БОГОРОДИЧЕН ВОДОСВЕТ ЗА НОВИЯ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР В ТЕРВЕЛ

Денят "Голяма Богородица" бе избран , за да бъде осветен новоизградения медицински център в гр.Тервел. Празникът съчета финалното публично събитие по проект "Преструктуриране на МБАЛ гр.Тервел в медицински център" с освещаването на лечебното заведение.Домакини на тържеството бяха Дияна Илиева- Зам.Кмет на Община Тервел и Д-р Катя Ганова - Управител на медицинския център.Събитието бе уважено от Д-р Пачолова- Началник на РЗОК в гр.Добрич и Д-р Светла Ангелова - Директор на РЗИ гр.Добрич. Празника споделиха още Калоян Енчев - Председател на Общински съвет Тервел, Стефка Костадинова - Зам.Председател на Общинския съвет, Искра Балушева - Секретар на Община Тервел, директорки на детски градини, лекари и медицински работници , представители на фирмите, които изпълниха строителните работи и доставиха рентгеновите апарати и медицинското оборудване - "ЖСП Стил" ООД гр.Шумен (строителство), "Илан медицинска апаратура" ООД Варна (рентгенов ъпгрейд и мамограф), "Елпак-лизинг" ЕООД Варна (медицински апарати). Присъстваха представители на БТА, в-к Нова Добруджанска трибуна и Радио Добруджа. Пред гостите бе изнесена информация за началото на работата по преструктурирането на болницата . Стана ясно, че решение за това е взето от общинското ръководство през 2010 година, след като анализ е показал, че няколко поредни години отделенията на болницата не са предлагали качествени здравни грижи на населението и са генерирали загуби за общинския бюджет. Така се се е стигнало до идеята болницата да се преструктурира , като от нея се създадат две нови звена - дом за стари хора и медицински център. По този начин са запазени всички работни места, които е предлагала болницата. Вместо неработеща болница са се получили необходим на много граждани и работещ дом за стари хора от една страна, а от друга - обновен медицински център. Изнесена бе и информация, че след приключване на финансовия одит на болницата е изготвен доклад за преобразуването й и тя ще се влее в медицинския център чрез вписване в търговския регистър. Така общината вече ще има само едно лечебно заведение - медицинския център. Задълженията, които центърът наследява от болницата и които Община Тервел ще покрие, са в размер на 3 900 лв. Гостите бяха информирани за работещите към момента направления на медицинския център и за бъдещите планове за разширяване на дейността му - чрез привличане на нови специалисти и чрез предлагане на мобилни услуги , възможни поради наличието на новата линейка (също закупена със средства по проекта).Отец Вълчо Петров от Храм Св.Георги Победоносец в гр.Тервел отслужи празничен водосвет, а гостите разгледаха помещенията и апаратурата в центъра.Средствата по проекта се осигуряват от Оперативна Програма "Регионално развитие'.

След два месеца , на 15 октомври ще бъдат въведени в експлоатация и новите помещения на личните лекари, които се намират в съседство с медицинския център. Всеки личен лекар ще разполага с по две помещения - кабинет и манипулационна. За пациентите има отделен санитарен възел. Предвидено е звеното да бъде допълнено с аптека.Секторът на личните лекари се изгражда на мястото на бившата лаборатория и кабинетите на специалистите срещу нея. Целта на трансформацията е да се постигнат по-добри условия за пациентите и лекарите - централно отопление, изход към медицинския център чрез топла връзка, достъпен приземен етаж вместо досегашното неудобство за ползване на втори етаж при липса на асансьор.Тази инвестиция се финансира изцяло от Община Тервел.
Освен обновената база за здравеопазване в общинския център, след три месеца с такава ще разполагат и хората в с.Коларци. Там ще бъде открит центъра за социални и здравни услуги . В него са изградени нови лекарски и стоматологичен кабинет с чакалня и санитарни възли.Инвестицията е по Програма за развитие на селските райони.

Детската консултация в центъра

Публикувано на 18 Aug 2014