МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ И ПРЕВЕНЦИЯТА НА ЗАВИСИМОСТИТЕ

26 юни е обявен от Общото събрание на ООН през 1987 год. за Международен ден за борба с наркотиците и наркотрафика. На този ден всички хора по земята могат да изразят своята съпричастност и активна позиция в битката с разпространението на наркоманията.
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните отбеляза Международния ден за борба с наркотиците с две значими събития: едното е организираният в края на юни волейболен турнир под наслов „Спорт срещу зависимости“, а другото- проведеният по същото време семинар- обучение, в което участваха гимназисти от СОУ „Йордан Йовков“ и ПГТО „Дочо Михайлов“. Мероприятието беше проведено в по- необичайна обстановка, в хотел-ресторант „Алгара“, а преходът дотам донесе на участниците и допълнителен емоционален заряд сред уханието и птичите песни в Градския парк.
Темата на семинара „Наркотиците и опасността от тях“ провокира участниците да покажат това, което знаят за причините за употреба на дрога, за влиянието им върху човешкия организъм и социалния живот на индивида, а също и за алтернативите, които младите хора могат да прилагат в своето ежедневие. В работата по групи се родиха най- добрите идеи, всеки ученик можеше да изкаже мнението си и да бъде говорител на групата си. Интерактивните решения в семинара се редуваха с кратките, но много полезни съвети и напътствия на експерта от РЗИ гр. Добрич Севдалина Колева, модератор на обучението.

С това обучение завърши една поредица от превантивни мероприятия през изминалата учебна година, които бяха посветени на борбата със зависимостите. Припомняме, че МКБППМН инициира и други прояви, свързани с темата. През месец април се проведе конкурс за рисунка под наслов „Избирам да съм независим“ и беше разпространена брошура. Също така се проведоха две обучения с четвъртокласници по „Превенция на тютюнопушенето“. С ученици от осми клас се организира „Изнесен консултативен кабинет по отказване от тютюнопушене“. Последните две прояви бяха водени от Дона Георгиева- също експерт от РЗИ гр. Добрич. Най-мащабната проява на МКБППМН, която се осъществи в партньорство с Детска педагогическа стая, беше организираният общински волейболен турнир „Спорт срещу зависимости“.

Публикувано на 09 Jul 2014