ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ЕВРОИЗБОРИ 2014 СПРЯМО ЕВРОИЗБОРИ 2009 В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ – ПРИЛИКИ ,ОТЛИКИ И ТЕМИ ЗА РАЗМИСЪЛ

Представяме на вниманието на читателите на вестник ‘Тервел” сравнителен анализ на данните от Евровота преди пет години, през 2009 г. и този от 25 май 2014 г. Данните са точни и всеки, който има желание да разсъждава върху тях може да направи своите изводи.През 2009 година право на глас в Община Тервел са имали 14 935 души, а през 2014 г. – 14 551, т.е. за пет години избирателният списък се е свил с 384 души. През 2009 избирателната активност в общината е достигнала 48,93 %, а на 25 май т.г. бе 47,23 %. През 2009 г. валидни бюлетини в урните са пуснали 7 308 души, а преди седмица – 6 368. Изборът през 2009 г. е осъществен в 31 секции, от които 7 в гр.Тервел. През 2014 г. секциите вече са 33 и отново 7 са в общинския център. Новоразкрити спрямо 2009 г. са секциите в дома за стари хора ( открит през 2011 г.) и в с.Професор Златарски.

Както и през 2009 година най-предпочитаната партия в тервелско е ДПС. Числото на гласувалите за тази партия през 2009 и сега е почти константа – 3212 гласа през 2009 и 3208 гласа на 25.05.2014 г. При Коалиция за България нещата са малко по-различни – наблюдава се леко увеличение на подкрепата спрямо 2009 г. – докато преди пет години за тази коалиция са дали гласа си 1334 души, сега те са 1513. Подкрепата за ГЕРБ пък се е свила в сравнение с предходните Евроизбори – тогава 939 души са предпочели ГЕРБ, а сега те са 711. Впечатление прави драстичното намаление на гласовете за Партия Атака. През 2009 година са я подкрепили 789 гласоподаватели, а сега само 64.Новият политически субект на тези избори – „България без цензура” получава 503 гласа. Другите млади партии и формации, които не са участвали в Евроизбори 2009 се представят по следния начин : Националния фронт за спасение на България е подкрепен от 126 души, Реформаторският блок взема 111 гласа , а формацията АБВ – 122 гласа.

Интересни са резултатите от гласуването по населени места.

В общинския център Тервел избирателния списък за Евроизбори 2014 включва 5 861 души. През 2009 година те са били 6026, т.е. със 165 човека повече.През 2009 година 2617 тервелчани са оставили валидни бюлетини в изборните урни. Тази година те са само 1934.В общинския център се очертава съществен спад в избирателната активност (683 гласоподаватели), което може да бъде изведено като съществена отлика между двата избора. През 2009 година 709 жители на град Тервел са гласували за Коалиция за България, а сега техният брой е 669 – т.е. с 40 по-малко. ДПС има резултат от 303 гласа в общинския център – т.е. с 28 гласа в повече от 2009 година, когато резултатът за ДПС е бил 275 гласа за седемте секции в Тервел. Прави впечатление, че 77,23 % от вота за ДПС в Тервел е даден в секциите в квартал „Север” и съседната на него секция в ЦДГ 2 . През 2009 година втора политическа сила в гр.Тервел е била Партия Атака . Тогава тя е имала подкрепата на 528 тервелчани, а през 2014 г. – само на 29 души. Партия ГЕРБ през 2009 година е била трета политическа сила в общинския център (след КБ и Атака) и е имала 499 гласа, а през 2014 година заема второ място в Тервел след Коалиция за България с 422 гласа. Привържениците на България без цензура в гр.Тервел се оказват 305 души, т.е само с двама в повече от тези на ДПС .Подкрепата за АБВ в Тервел е по-силна от тази в селата. От общо 122 гласа за АБВ 81 са от секциите в общинския център. Реформаторският блок пък има паритет между гласувалите в Тервел и в 23-те села – 51 души в Тервел и 60 в селата.

В Ангеларий с валидни бюлетини тази година са гласували 99 души, а през 2009 – 95. Тази година в това село увеличават подкрепата си за ДПС – 78 човека сега при 65 на миналите Евроизбори.

В Балик избирателната активност значително е спаднала. Гласували са 128 души, докато през 2009 те са били 194. От гласувалите тази година 117 са подкрепили ДПС, докато през 2009 г. гласовете за тази партия са били 178.
В Безмер пък има обратна тенденция – броят на гласувалите значително е нараснал. Докато през 2009 година за евродепутати са гласували само 345 души от Безмер, сега до урните са отишли 496 – т.е.151 души в повече. За Безмер прави впечатление и рязкото увеличаване на подкрепата за ДПС – 304 души сега спрямо 175 през 2009 г. С по-малък ръст на подкрепа в абсолютна сума могат да се похвалят от Коалиция за България – 120 души през 2014 спрямо 63 през 2009. ГЕРБ запазва броя на избирателите си в Безмер – 35 през 2009 спрямо 34 сега.Почитателите на Николай Бареков в Безмер са били 24 души.

Божан запазва броя на гласувалите – 266 на избори 2014 спрямо 262 през 2009 година. И тук подкрепата за ДПС бележи леко повишение – 225 души сега спрямо 217 през 2009.На тези избори обаче в Божан за Коалиция за България са гласували 33 души, докато през 2009 г. , броят на почитателите на лявата партия е бил едноцифрено число.
В Бонево въпреки малкия брой гласоподаватели (46 сега спрямо 51 преди 5 години) ДПС има абсолютно един и същ резултат – 34 гласа.

В Главанци са увеличили броя на гласуващите от 55 на 64 и респективно са увеличили подкрепата за ДПС – от 38 души през 2009 на 54 гласа в полза на ДПС сега.
В Градница гласоподавателите също са набъбнали – 133 сега спрямо 112 през 2009 година. Забелязва се обаче спад сред привържениците на ДПС. През 2009 те са били 93, а сега са 77 души. И тук има подкрепа за КБ от 41 гласоподаватели.
В малкото селце Гуслар са гласували 17 души спрямо 22-ма през 2009 г.Вотът е разпределен по равно между КБ,ДПС и ГЕРБ.
В с.Жегларци преди седмица са гласували 60 души по-малко от Евроизбори 2009.Въпреки този спад обаче гласовете за ДПС сега се увеличават и вече са 300 спрямо 280 през 2009 година. Подкрепата за коалиция за България пък е спаднала от 69 души през 2009 до 29 сега.ГЕРБ също са загубили от почитателите си в това село – 27 спрямо 17 души.

В Зърнево са гласували общо 568 души – с 89 по-малко от 2009 година.Тук има лек спад в подкрепата за ДПС . Докато през 2009 година за тази партия са гласували 617 души ( 91,43 % от общия брой гласували в селото) сега те са 479 души – 84,33 %. 27 души в Зърнево са гласували за Реформаторския блок, а 26 за Коалиция за България.
В Каблешково и Златарски през 2009 са гласували 174 души, а сега техният брой е по-голям – 237.Тогава 100 души са избрали ДПС, днес са също толкова - 99. Подкрепата за Коалиция за България обаче се е увеличила от 22-ма души през 2009 до 100 души на тези избори.ГЕРБ губят от подкрепата си на тези избори в Каблешково/Златарски – 30 души през 2009 спрямо 20 гласоподаватели сега.
В Кладенци са гласували 69 души, а през 2009 – 127 , т.е. избирателите са намалели почти двойно.КБ и ГЕРБ имат паритет в това село – 25 спрямо 24 гласа.
В Коларци има лек спад в броя гласували – 277 души през 2009 спрямо 238 сега. Въпреки това обаче подкрепата за ДПС е същата като през 2009 г. – 155 души сега спрямо 157 тогава.Подкрепата за Коалиция за България спада двойно – от 57 на 26 гласа.

В Кочмар също рязко е намалял броят на гласоподавателите – 102-ма при 171 през 2009-та.53-ма са гласували за КБ, 25 за ГЕРБ и 14 за ББЦ.
Мали Извор има 22-ма избиратели, 16 от които са избрали Коалиция за България.
В Нова Камена избирателната активност е спаднала от 216 на 184 души.С най-голяма подкрепа тук са КБ – 88 души и ГЕРБ – 45 души. ББЦ е събрал подкрепа от 25 души.
В Оногур са гласували 22-ма, 13 от тях за ДПС И 4 за ГЕРБ.

В Орляк както и през 2009 г. имаме висока избирателна активност – сега 745 валидни бюлетини, а тогава 742. Леко се увеличава подкрепата за ДПС – сега за тази партия са гласували 567 души в Орляк, а през 2009-та - 517.Прави впечатление, че през 2009-та година гласовете за ГЕРБ в Орляк са били 130, а сега са само 18. При Коалиция за България подкрепата сега е от 123-ма души, а през 2009-та – от 31.

В Полк.Савово броят на гласувалите се запазва същия – 104 сега, 103-ма през 2009 г. Гласовете за ДПС обаче са се увеличили от 66 преди 5 години на 76 сега.
В Поп Груево са гласували по-малко хора спрямо 2009-та – 247 сега , спрямо 302-ма преди 5 години. ДПС имат 204 гласа , докато през 2009-та са се отчели с резултат от 263-ма гласоподаватели.

В Сърнец са гласували 78 души, при 64 през 2009-та.Подкрепата за ДПС се увеличава, а за Коалиция за България намалява.

В Честименско са гласували 165 души при 191 през 2009 –та година. В това село ДПС губи от подкрепата си ( 83 ма през 2009-та при 57 сега) , а КБ я увеличава от 22-ма през 2009-та до 66 на тези избори.Партията на Николай Бареков в това село има 20 почитатели.

Невалидните бюлетини в общинските избирателни секции през 2014 са 505 бр.
Прави впечатление и един изключително интересен факт - избирателните списъци за тазгодишните Евроизбори включват по-голям брой гласоподаватели спрямо Евроизбори 2009 в три села – Зърнево, Безмер и Божан - с по 40 до 45 души във всяко едно от трите села. Във всички останали населени места броят на имащите право на глас намалява спрямо 2009 година.

Публикувано на 31 May 2014