Младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“- в надпревара за победа

По инициатива на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, съвместно с Министерство на образованието и науката, през 1999 г. е утвърден статутът на младежките противопожарни отряди (МПО) „Млад огнеборец” като извънкласна форма за повишаване противопожарната култура на подрастващите.
В отрядите младите огнеборци (младежи от 12 до 16 години) преминават теоретична и практическа подготовка в областта на противопожарната безопасност и провеждат тренировъчна и спортно-състезателна дейност. Инструктори на отрядите са държавни служители от ГДПБЗН – МВР, и учители, като за всеки отряд от директора на съответното училище се определя педагогически отговорник.
Ежегодно от 2000 г. в Община Тервел се провеждат общински състезания на МПО, в които вземат участие всички училища. Отбори от община Тервел са взели участие в 9 Републикански състезания, като 7 от тях са на МПО „Млад огнеборец“ от СОУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел и 2 участия на МПО „Млад огнеборец“ от с. Безмер.
Правилата за организиране и провеждане на състезания на МПО “Млад огнеборец” са идентични с Международния правилник за провеждане на младежки състезания по пожароприложен спорт, който е утвърден от Комисията на Международната асоциация на пожарните и спасителните служби CTIF (КТИФ). Надпреварата е в две много технични и атрактивни състезателни дисциплини - “Бойно разгръщане на състезателна пътека” и “400 м щафетно бягане с препятствия”.
И в двете дисциплини резултатите се оформят от спечелените брой точки, постигнатото време и наказателните точки, получени от отбора. Безапелационен победител и в двете състезателни дисциплини през тази година, както и в крайното класиране е 1-ви отбор на СОУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел. В дисциплината „Бойно разгръщане“ на 2-ро място е отборът на ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Безмер, а на 3-то- отборът от ОУ „Хр. Ботев“ с. Зърнево. В дисциплината „400 м. щафетно бягане“ второто място с абсолютно равен резултат си поделят 2-ри отбор от СОУ „Йордан Йовков“ и ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Безмер. Крайното класиране е, както следва:
I място- СОУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел- 1-ви отбор;
II място- ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Безмер;
III място- СОУ „Йордан Йовков“- 2-ри отбор.
За областен кръг в надпревара за победата на 19.05.2014 год. в гр. Каварна се представя отборът, заел I място- първият отбор на СОУ „Й.Йовков“ гр. Тервел.
Пожелаваме успех на тервелските млади огнеборци!

Публикувано на 19 May 2014