ДЪРЖАВЕН ФОНД ”ЗЕМЕДЕЛИЕ” ОДОБРИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Те са на обща стойност 325 457,66 лв. с ДДС и са внесени за разглеждане чрез МИГ Тервел-Крушари. Инвестициите в новите три малки проекта ще решат съществени за общинския център и селата проблеми. Един от най-атрактивните подобекти е възстановяването на лятната сцена на площада в Тервел. Рушащата се бивша трибуна, която преди 1989 г. се е ползвала при манифестации, с помощта на сума от около 60 000 лв. ще се превърне в лятна сцена. Проектното решение предвижда да се възстанови бетоновата основа на съоръжението, като паралелно с това се увеличи единия от размерите му от 7,50 м. на 13,25 м., така че да се постигне състояние на сцена, върху която могат да се изявяват танцови състави. Новият размер на сцената ще бъде 10/13,25 м.Върху бетоновия фундамент ще се монтира сглобяемо съоръжение, позволяващо осигуряване на гладък сценичен подиум , покрив и конзоли за монтиране на озвучителна и осветителна техника. Друга част от средствата са предназначении за проблемната от няколко години с пропаданията си подпорна стена с разположени на две нива тротоари в центъра на Тервел – пред фотото и търговските обекти. Ще се възстановят тротоарните настилки и облицовките на стената, както и стълбището, свързващо двете нива. Предвидени са средства за асфалтирането на междублоковото пространство около централната спортна площадка зад блок «Зорница», както и за тротоарите по улици «Христо Ботев» и «Никола Вапцаров» в района на старите блокове и общината. Ще бъде възстановен и тротоарът по ул.»Климент Охридски» , представляващ основен пешеходен път към СОУ «Йордан Йовков». Приблизително 36 000 лв. Ще бъдат вложении за дооборудване на центъра за социални услуги в с.Коларци. Чрез одобрения преди 10 месеца проект се финансираха разходите по строителството и базовото кухненско оборудване – блок -печка, конвектомат, хладилници. Чрез новоодобрения проект ще се финансира периферното оборудване – аспиратори, мивки, шкафове,плотове и пр. за кухнята майка в центъра. Инвестициите ще станат факт, след като Общината се справи с процесса по обявяване и провеждане на обществените поръчки за избор на изпълнителите .
До момента са одобрени шест от общо внесените в период на една година в МИГ общински проекти, от които за първите три вече приключва изпълнението. За други пет оценката все още е в ход.

Публикувано на 14 May 2014