Последен час- отрит урок на дванадесетокласниците по Свят и личност в СОУ „Йордан Йовков“

На 08.05.2014 год. в СОУ „Йордан Йовков“ се проведе последният час на дванадесетокласниците по Свят и личност. В началото Стойка Жекова- главен учител, обясни пред гостите, учениците и учителите, присъствали на открития урок, че целта на събитието е абитуриентите да защитят своите проекти, които да са реализуеми в рамките на оперативните програми. Двадесет и двамата ученика от 12 клас бяха разпределени в 5 екипа, като учениците в тях- подбрани по жребий. Екипите бяха предварително разработили 5 проекта. Същността им накратко е следната:
I проект- „Изграждане и обновяване на кътове за игра в ЦДГ „1-ви юни“ гр. Тервел. Учениците бяха включили в дейностите монтиране на пързалки и люлки, обновяване на пясъчниците, подмяна на плочки с нови, частично озеленяване и монтаж на подходяща гумена настилка за приземяване на децата от пързалките и люлките. Срокът на изпълнение – 4 месеца, а стойността на проектното предложение - 27 128,90 лв. В проекта аргументирано бяха изтъкнати конкретните цели, задачите, график за работа, необходими строителни ресурси и финансови средства по предложението. Госпожа Стойка Жекова допълни, че този проект е разработен като част от проектно предложение, което вече се изпълнява в ЦДГ.
II проект- „Осигуряване на достъпна среда за пациенти и освежаване на кабинети на лични лекари“. Четиричленният екип беше предвидил изграждане на 4 броя амбулатории за 4 практики на лични лекари в град Тервел. Приблизителната площ на помещенията , включваща кабинети и манипулационни, намиращи се в топла връзка, е 120 кв.м. Дейностите включват освежаване на санитарния възел, поставяне на нови ПВЦ прозорци, врати, подови настилки, облицоване на стени с фаянсови плочки. Продължителността на проекта е 3 месеца, а общата сума- 23 427, 81 лв.
III проект- „Изграждане на кът за отдих и детска спортна площадка в с. Безмер, общ. Тервел“. Проектното предложение е предвидено за реализиране върху определен парцел общинска земя, подходящ за този обект. Сумата от 9975, 36 лв. е общата стойност на проекта. Дейностите включват почистване на парцела, извозване на отпадъците, подготвителните работи по озеленяване на част от терена, закупуване на детски пясък и изграждане на пясъчници, монтаж на детски и спортни съоръжения за игра.

IV проект- „Обновяване на осветителните тела в класните стаи и коридорите на СОУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел“. Учениците са обосновали предложението си с факта, че наличните осветителни тела не са подменяни от 1970 год. и са неефективни от гледна точка на икономията на електричество и прекомерното отделяне на СО2. Дейността е предвидена за реализация в рамките на 2 седмици през които ще се подменят 700 лампи. Общата стойност на проекта е 32 882 лв.
V проект- „Историческа училищна сбирка“. Проектното предложение предвижда осъвременяване чрез тематично оформление на стая 207 на СОУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел като историческа училищна сбирка. Освен освежаване на кабинета, се предвижда монтаж на витрини, където ще се поставят експонати, отнесени към исторически събития, личности и обикновени хора от Древността, Средновековието, Възраждането и Съвременната история, от историята на Добруджа, Тервел и училището. Сбирката ще се използва в някои от часовете по история, час на класа и др. Проектът ще се реализира в рамките на 6 месеца, а ще се използва и обогатява 30 години. Общата стойност на проекта е 9 921, 94 лв. За този проект екипът е получил и одобрението на директора на СОУ „Й.Йовков“ госпожа Галина Вълчева.
Под ръководството на своята учителка Стойка Жекова дванадесетокласниците показаха умения за генериране на идеи, аргументиране и планирането на дейности, които да са приложими за условията на малкия град, какъвто е Тервел, и селата от общината. В края на часа, госпожа Жекова пожела на всички дванадесетокласници успех като бъдещи студенти. У гостите и присъстващите ученици не останаха съмнения, че завършващите ученици от СОУ „Й.Йовков“ могат да работят в екип и заедно да постигат добри резултати- нещо така нужно на България.

Публикувано на 09 May 2014