ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ : ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД „КОЗЛОДУЙ”

Той цели да се изпълнят мерки за енергийна ефективност за една от най-големите обществени сгради – тази на читалището в гр.Тервел.Договорът за изпълнение на проекта бе подписан през юни 2012 г., след като в началото на същата година Община Тервел кандидатства пред финансиращия фонд. Читалищната сграда в Тервел вече е на повече от 45 години и санирането й е наложително. Какво ще се направи чрез този проект? Ще се постави топлоизолация по всички външни стени на сградата, след което стените ще се измажат и боядисат като се търси съответствие с досегашното оформление на фасадите по отношение на цвят и надписи.Топлоизолация се предвижда още върху плочата и стените на сутерена и на покривната плоча. Освен това покривната конструкция трябва да бъде обработена основно с изолация и каучукова мембрана. Главен проблем, който трябва да се реши са сега съществуващите течове от покрива.Подменят се и всички видове дограма на сградата – врати, прозорци, отвори на сутерена. Досега бяха частично сменяни някои от тях, предимно в ежедневно обитаваните помещения.Проектът предвижда и подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи. Читалището се отоплява с течно гориво. Отоплителната инсталация бе възстановена през 2010 г., след период от над 10 години, в който сградата бе неотопляема.

През миналата година чрез средства по ПРСР бяха ремонтирани основно фоайето и залата на същото читалище. Закупено бе и оборудване за озвучаване и сценично осветление, както и носии за самодейците. Чрез изпълнение на малък проект, финансиран от МИГ преди седмица бе възстановен част от най- увредения участък от тротоара пред читалището ( срещу църквата) .Читалището в Тервел е най-голямото между 13 – те общински читалища и играе ключова роля в живота на местната общност.

Публикувано на 10 Apr 2014