ОБЩИНСКИ ВЕСТИ

• Сключен е първият договор на Община Тервел за изпълнение на проект по Програмата за растеж и устойчиво развитие на регионите. Договорът е за строителни работи за обособяване на медицински кабинети (лекарски, зъболекарски и чакалня) в център за социални услуги в с.Нова Камена. Стойността на ремонта е 15 846 лв. Избраният строител е добричката фирма „ИСА” ЕООД – същата, която преди години завърши строителството на църквата в Тервел.Изпълнението на строителните работи ще стане след като бъде избран и изпълнителят, който ще строи останалата част на социалния център. Финансирането за него пък се осигурява от Програма за развитие на селските райони.Офертите на участниците в поръчката за преасфалтиране на десетте улици в гр.Тервел (тези ,на които сега се прави канализация) ще бъдат отворени на 17 април.Този проект също е с осигурено финансиране по Програмата за растеж и устойчиво развитие на регионите.Шест фирми са закупили документи за участие в поръчката за асфалтиране.
• Започна възлагането на дейностите, които се финансират по програмата за капиталовите разходи на Община Тервел. Избран е доставчик за мебелите, с които ще се подновят занималните на ЦДГ „Първи юни” в гр.Тервел – фирма „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ” ООД.Стойността на доставката е 14 700,00 лв. без ДДС. Вторият сключен договор е за направа на оградата на новото читалище в с.Зърнево.Работи се и по отоплителната инсталация на лекарските кабинети за джипитата в гр.Тервел.На 8 април бяха отворени офертите на фирмите, желаещи да изпълняват строителните работи на амбулаториите. Четири фирми се състезават да станат изпълнители – по една от градовете Добрич, Шумен, Нови Пазар и Асеновград. Очаква се оценката да приключи до края на м.април.
• В Общината е доставено парково обзавеждане, което ще бъде разпределено съгласно начина, по който Община Тервел е кандидатствала , за да го получи. 25 кошчета трябва да се поставят в градския парк, а други 30 броя в централна градска част.Кошчетата са бетонови, с вграден поцинкован съд с пепелник и с обозначение „Община Тервел”.Две бетонови тенис-маси за игра на открито са монтирани в последната алея на градския парк и очакват любителите на спортуването сред природата.Тридесет нови пейки ще бъдат монтирани в центъра на Тервел.Пейки и кошчета са доставени и за зелените площи в Жегларци и Безмер. Тъй като мястото, на което трябва да се сложат пейките и кошчетата в с.Безмер в момента се ремонтира по същия проект – прави се нов плочник пред читалището и кметството, доставката там ще се извърши след като приключи ремонта.Доставчик на парковите мебели е „Арт Парк” ЕООД гр.София.Стойността на договора е 23 000 лв.Финансирането е по Програма за развитие на селските райони.
• Започна работата по одита на МБАЛ Тервел. Целта е да се изготви одитен доклад, който ще послужи за вливането на дружеството в медицинския център .След като се установят прецизно активите и пасивите на неработещата от началото на 2012 г. болница, същите ще бъдат прехвърлени на МЦ Тервел. Общината е разчела в бюджета си средства , за да се разплати с доставчиците на болницата.

Публикувано на 10 Apr 2014