РЕШЕНИЯ ЗА НОВИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Гласуван бе кредит от Фонд Флаг с размер 320 000 лв. за разплащане на строителните дейности по проекта за медицинския център. Искането за възстановяване на тези средства ще бъде внесено в Оперативна програма "Регионално развитие" в края на м.юли т.г. , след като бъде доставена линейката за медицинския център и респ. бъде приключен проекта.Крайният срок за получаване на средствата от програмата и за връщане на кредита е февруари 2015 г.

Гласувано бе и решение за внасяне на заявка за авансово плащане за проекта, чрез който ще се изгражда пункта за управление на животински отпадъци в гр.Тервел.


Публикувано на 17 Feb 2014