РЕШЕНИЯ ЗА НОВИ КАНДИДАТСТВАНИЯ

Общинските съветници гласуваха "за" две кметски предложения за кандидатстване с нови проекти. Става дума за два малки проекта , които ще се внесат в МИГ Тервел-Крушари. Интересното при тях е, че те станаха възможни поради бързите действия на общината по кандидатстванията през 2012 и 2013 г. Получи се така, че бързо направените и приключени обществени поръчки по проекти на общината в МИГ-а финансирани през лятото на 2013 доведоха до отчитане на икономии от средства към края на 2013 г. Икономиите са закономерно следствие от конкуренцията между фирмите-участнички в поръчката. Точно тези икономии сега служат за повторно кандидатстване. Двата нови проекта са следните: един по мярка 322, който ще бъде на стойност 21 500 лв. без ДДС и един по мярка 321 на стойност 6 300 лв.без ДДС. Активите, които ще се придобият са съоръжения за игра на деца за зелени площи в селата Орляк, Каблешково и Коларци и в гр.Тервел , както и нова завеса за различните съоръжения за сцената на читалището в Тервел.

Публикувано на 17 Feb 2014