Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ОБЯВА

Министерството на отбраната обявява прием за курсове по начална и специална военна подготовка през учебната 2014/2015 година за обучение на студентите от висшите училища.

Курсовете ще се провеждат от началото на месец юни до края на месец септември във ВА „Г. С. Раковски” и висшите военни училища.

Повече информация за условията и реда за кандидатстване може да получите от:
- гр. Добрич, офиса за военен отчет ул. ”Независимост” №7, етаж 8, стая 804;
- телефон 058/604205;
- страницата на Централно военно окръжие www.comd.bg

Публикувано на 07 Feb 2014