ЗАПОЧНА СТРОИТЕЛСТВОТО НА СОЦИАЛНИЯ ЦЕНТЪР В С.КОЛАРЦИ

Положителните януарски температури позволиха на Общината да открие строителната площадка на един от обектите, които ще бъдат изпълнени през 2014 година. Става дума за центъра за социални услуги в с.Коларци. За да бъде изграден той, чрез средства по проект, одобрен от МИГ Тервел – Крушари се извършва преустройство на бившата здравна служба в селото. Изпълнител на строителните работи е добричката фирма „Атанасов.М.‘ ЕООД. Стойността на ремонтните работи възлиза на около 140 000 лв.с ДДС.Работата започна с демонтаж на старата покривна конструкция и продължава с демонтаж на стари дограми и инсталации. На първия етаж върху площ от 150 кв. м. се изгражда кухня майка. В нея ще се приготвя храна за възрастни хора от селата Коларци, Балик, Сърнец, Ангеларий и Оногур, както и за ползващите социална трапезария от същите села. След като започне работата на кухнята-майка, тя ще доставя ежедневно топла храна и за учениците в местното средищно училище. В него учат деца от първи до осми клас от същите пет села.Общината ще положи усилия храненето на учениците да стартира паралелно с началото на учебната 2014/2015 година. На втория етаж се разполагат помещения за лекарска и зъболекарска практика, както и две помещения за дневен център.

Oсвен строителни работи, проектът предвижда и доставка на кухненско оборудване. Избраният доставчик е бургаската фирма „БИС“ООД. Предстои да бъде подписан договор с изпълнителя и да се достави и монтира оборудването. Това ще стане след приключване на строителните работи на първия етаж на сградата.

В Държавен Фонд „Земеделие“ вече се разглежда втори проект на Община Тервел, който предвижда изграждане на център за социални услуги и в с.Нова Камена. И там ще бъде преустроена и оборудвана бившата здравна служба.В района на това село и околните села също има нужда от услуги за възрастни хора, както и за такива, които имат нужда от подпомагане.

Публикувано на 24 Jan 2014