Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: НА НИКУЛДЕН КМЕТЪТ НА ТЕРВЕЛ ПОДПИСА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИЯ ПОРЕДЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАН С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНАТА

Инвестицията е на стойност 4 845 766,41 лв. без ДДС и ще бъде финансирана по Програма за развитие на селските райони.Проектът бе внесен за оценка на девети септември тази година и включва следните дейности: Рехабилитация на четири участъка от общинската пътна мрежа, в т.ч. пътя от разклона на с. Божан до входа на с.Поп Груево, пътя от края на с.Нова Камена до разклона за селата Кладенци,Градница и Главанци, участъка Полк.Савово – Бонево и този от края на с.Полк.Савово до разклона на пътя за Нова Камена през Войниково. Общата дължина на пътните участъци, които ще бъдат обновени е 10,6 км. Освен пътна инфраструктура проектът засяга и рехабилитация на главния водопроводен клон на с.Безмер с обща дължина 1,69 км.

Проектът е подготвен от служители на общината. За направата му не са ползвани консултантски услуги. По този начин бюджетът на проекта ще бъде ползван само за строителни работи , строителен надзор и присъщи за строителството начинания. Обичайна практика на Община Тервел е да развива капацитета на администрацията си чрез създаване и управление на проекти за благоустрояване и да наема консултанти само за специфични дейности, ориентирани към технологични процеси. Такива специфични дейности към момента са част от делата по проектите фокусирани върху опазване на околната среда – воден цикъл на Тервел, претоварна станция , пункт за управление на животински отпадъци.

Досега одобрените двадесет проекта с европейско финансиране се разпределят по програми по следния начин – девет по Програма за развитие на селските райони, три по Оперативна Програма „Регионално развитие”, два по Оперативна програма „Околна среда”, пет по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и един по Оперативна Програма „Трансгранично сътрудничество България-Румъния”. Последните няколко проекта още не са приключени.

Проблемите, които Общината е разрешила с тези проекти варират в най-широк диапазон . Може да се започне от извършеното поетапно доставяне на нови носии за децата от ДФТА „Калинка Вълчева” , кукли петрушки за детски куклен театър на децата от начален етап на обучение, костюми на мажоретките и други материали за извънкласни форми на децата, които без европейските проекти биха коствали непосилна сума за просветните и читалищните бюджети. За подобни дейности, както и за възнаграждения на просветните дейци, включени в проектите послужиха два проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и проектът по ОП „Трансгранично сътрудничество България –Румъния”. Други три проекта по същата програма бяха насочени към осигуряване на заетост, възможност за преквалификация на безработни и работни места за хората, полагащи грижи за лица с увреждания.

С проектите, финансирани по Програма за развитие на селските райони и Оперативна програма „Регионално развитие” бяха санирани сгради на детски градини в Тервел, извърши се основен ремонт и доставка на основно медицинско оборудване за медицинския център.Чрез проектите по Програма за развитие на селските райони беше създадена и финансирана местната инициативна група, която от своя страна осигури средства за малки проекти на земеделци и фирми от общината.Същата програма позволи и да се преасфалтират голяма част от улиците в града и главни улици в някои села, да се изградят спортни и детски площадки, да се построи ново читалище в с.Зърнево, да се обнови залата на тервелското читалище, да се рехабилитират водопроводи, да се доставят транспортни средства за общинските социални услуги.

В процес на оценка са три други общински проекта по ПРСР , като за тях се очаква одобрение до месец .Подготвят се за кандидатстване до края на годината още два нови проекта – отново по Програма за развитие на селските райони. В случай на успех общият брой общински проекти за плановия период , който продължи шест вместо седем години ( 2008-2013) ще възлезе на 26 броя.

Публикувано на 10 Dec 2013