ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ЧИТАЛИЩАТА В ТЕРВЕЛ И ЗЪРНЕВО ОТВОРИХА ВРАТИ НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
Народното читалище е пример за устойчива културна институция със специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията. През своята 150-годишна история българското читалище има своята завоювана позиция за работа в подкрепа на общността и е спечелило доверието на хората. Уникален е неговият потенциал да насърчава социалната промяна и да укрепва гражданското общество. В наши дни читалищата продължават да играят значителна роля в обществото с многообразието от културно-просветни дейности, а също и благодарение на обстоятелството, че все още успяват да поддържат и развиват най-голямата мрежа от общодостъпни библиотеки в страната.

В Община Тервел работят 13 читалища. Те са мястото, в което любителското творчество е най-силно застъпено. Почти във всички читалища съществуват и развиват дейност различни по своя обхват любителски формации. В голямата си част те са свързани с фолклора.Много успешни представяния имат певческите групи на читалищата в Тервел, Каблешково, Жегларци, Кочмар, Коларци. Детския фолклорен танцов ансамбъл „Калинка Вълчева“ е една от емблемите на града и общината. Представителни детски фолклорни формации работят и в читалищата в Тервел, Зърнево, Безмер, Жегларци. В читалището в Тервел децата могат да участват и във Вокална студия за поп музика, включително и в уроци по китара и ударни инструменти. В библиотеката успешна дейност развива Ателие по приложни изкуства. При направата на профил на възрастовият характер може да се забележи тенденцията на присъствие основно на младото поколение – предимно младежи в училищнавъзраст. Децата и учениците са преобладаващата част от множеството формации и кръжоци. Присъствието и участието на хора в зряла възраст се наблюдава основно в певческите фолклорни групи. Характеристиката на посещаемост на читалищата, както и на развитието на отделните форми на любителско творчество в голяма степен са функция на демографския профил на отделните села.

Библиотечната дейност е една от основните в читалищата. Картината на посещаемост в читалищните библиотеки и пъстра. По своята същност това се предопределя основно от два фактора – разположението на библиотеката и читателите, които тя обслужва, както и наличието и обновлението на книжния фонд в нея. На базата на направени наблюдения може да се направи следния профил на читателите: 45 % са учащи се; 20 % -работещи и 35 % хора в пенсионна възраст.

През 2010-2013 г. Общината изведе като свой приоритет дейности по обновяването на читалищния сграден фонд в най-многолюдните населени места в Общината . Така през есента на 2010 г. в Програма за развитие на селските райони бе внесен проект, който предвиждаше построяване на читалищна сграда в село Зърнево и обновяване на онази част от Тервелското читалище, която е място за всички публични събития и концерти в Общината , т.е. зрителната зала и фоайето.Проектът бе одобрен и договорът за неговото финансиране бе подписан на 9 септември 2011 г. През лятото на 2012 г., след успешно приключили обществени поръчки започна строителството на читалището в с.Зърнево. След коледния концерт в края на 2012 г. започна и работата по читалището в Тервел. Трудностите не бяха малко, но важен е резултатът. А той може да се обобщи така: Хората в с.Зърнево за първи път в историята на селото имат свое читалище - красива бяла многоъгълна сграда, в която има висока светла зала със сцена и 150 места за зрители, работни помещения за школи, библиотека и ателиета; влизайки в читалището в Тервел, гражданите от Тервел и общината са посрещнати в светло и аранжирано с експозиции фоайе , а неудобството , което от десетки години търпят поради липса на действащи санитарни възли е преодоляно чрез новите удобни и красиви санитарни помещения във фоайето. Залата е снабдена с нови столове, изработени в два цвята - тъмно виолетове в горен сектор и бежово в централен и преден сектор. Подовата настилка е изцяло подменена.Поставени са нови тактилни материи на подходите към сцената и на аванс-сцената. Така подготвена , в Деня на народните будители залата на тервелското читалище посрещна своите гости. За тях бе подготвена празнична програма, в която акцент бе поставен на изпълненията на Трио "Тенорите" от град София. Четирите композиции, съставени от класически арии, руски романси, евъргрийни и възрожденски песни на гласовитите професионалисти бяха разделени от изпълнения на самодейците от Тервел - църковен хор, женска певческа група, вокална студия "Тервел" с китарен ансамбъл, Детски фолклорен ансамбъл "Калинка Вълчева". Поздрав към присъсътващите поднесе Кметът на Общината Живко Георгиев. В словото си той потърси съвременното значение на думата "будител" и я определи като "хора, които да имат готовността да работят за общото благо, водени от мисълта, че никой не може да бъде щастлив, когато е заобиколен от нещастие. Днес будители са онези учители, които успяват да събудят у децата чувство на родолюбие, на желание да успяват и да вършат добри дела. Будители са онези читалищни дейци, които правят всичко възможно, за да провокират у младите хора интерес към фолклора, към историята и към познанието."

Ден преди празничния концерт в Тервел залата на новото читалище в с.Зърнево също бе пълна с празнично облечени и усмихнати хора - гостите на тържеството, което за първи път оживи новата сграда след построяването й. Поздрави към присъстващите поднесоха Кмета на Общината Живко Георгиев, Кмета на с.Зърнево Гюляй Бекир и Исмет Абил - Зам.областен управител. Зърневци получиха още много поздрави от свои съселяни, които днес живеят в чужбина.Празничната програма представи чудесен синхрон между самодейните състави от Тервел и Зърнево - едни след други на сцената се редуваха изпълнения на гласовити млади певици от Зърнево и кръшни танцьори от Тервел, на добре обучени любители на художественото слово от училището в с.Зърнево, които поднесоха красиви слова за народните будители и станаха част от първия читалищен празник в селото.

Работата на кметския екип за читалищата не се изчерпва до тук и няма да спре след тези събития. През 2012 и 2013 година бяха основно ремонтирани покривните конструкции на други две читалищни сгради - в селата Орляк и Каблешково. Предстои да започне реализацията на проекта, финансиран от Фонд "Козлодуй" . А той също е значим и чрез него ще се подмени цялата безкрайно остаряла и огромна по площ покривна конструкция на тервелското читалище и ще се топлоизолират всички външни стени на сградата, при което ще се смени и нейния цвят и вида на фасадното пано.Работата на МИГ Тервел-Крушари през идния планов период пък ще позволи да се реализират още малки проекти за подобряване на отделни аспекти от читалищата в селата на Общината.

Публикувано на 04 Nov 2013