ЗАПОЧВА СТРОЕЖЪТ НА ПРЕТОВАРНАТА СТАНЦИЯ В ГР.ТЕРВЕЛ

На 14 ноември, в 11:00 часа ще бъде направена първа копка за строителството на претоварна станция за твърди битови отпадъци в гр.Тервел. Срокът за изпълнение на обекта е 10 месеца след откриване на строителната площадка, като от това време се приспада периода, в който поради тежки зимни условия не могат да бъдат изпълнявани строителни работи.Претоварната станция включва изграждане на битова сграда с КПП, гараж и автомивка, ограда с бетонови колове и оградна мрежа, дезинфекционна вана,кантар за автомобили, подпорна стена, трафопост, външна ВиК мрежа, довеждащ път, външно кабелно трасе, външен захранващ водопровод, затревяване със засаждане на дървета (иглолистни и широколистни) и храсти. Ще се монтират автомобилни везни, трансформатор, дизелов агрегат, ел. табла. Изпълнител на обекта е консорциум между дружествата 'Пътища и мостове" ЕООД гр.Варна и "Пътно строителство" АД гр.Добрич. Строителният надзор ще се упражнява от "Трафик холдинг" ЕООД гр.Варна. На претоварната станция ще се събират и пресоват отпадъците от общините Тервел и Никола Козлево. Опакованите итпадъци от двете общини ще се извозват до депото в с.Стожер.

Идната седмица Община Тервел ще обяви обществена поръчка за избор на доставчици за техника и оборудване, които ще са необходими за работата на претоварната станция - стационарна преса, пресконтейнери, товарен автомобил, ремонтно и спомагателно оборудване и оборудване за пожарна безопасност.

Публикувано на 04 Nov 2013