Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ДИМО УЗУНОВ ЩЕ СТАНЕ ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНАТА

На 28.10.2013 г. в 13:30 часа в залата на Община Тервел ще започне тържествената част на редовно свикано поредно заседание на Общински съвет Тервел.Предмет на тържествената сесия е присъждането на званието "Почетен гражданин на Тервел" на Димо Добрев Узунов. Предложение за този акт е направено в края на март 2013 г. от Инициативен комитет от граждани на Тервел. Общинският съвет чрез своя временна комисия е разгледал предложението на гражданите през м.май тази година и е одобрил удостояването на Г-н Узунов с почетното звание. Тервелчани познават добре Г-н Узунов. За по-младите от тях и тези, които са израснали в други населени места, представяме кратка информация за дейността на Г-н Узунов. Роден е на 22.04.1941 г. в с.Посев, общ.Кайнарджа.Завършва средното си образование в гр.Тервел, след което се дипломира като агроном във Висш селскостопански институт в гр.София.След завършването си започва работа като агроном в стопанството в гр.Тервел, а година след това става негов ръководител. Тервелчани знаят, че името на Г-н Узунов се свързва с благоустрояването на град Тервел . Под негово ръководство се благоустроиха централната градска част, квартал "Север", изгради се квартал "Изгрев", разшири се дейността на заводите "Пластхим" и "Хан Тервел". В много села от общината се построиха и заработиха малки цехове към основни регионални производства и така бе осигурен поминък на гражданите в малките населени места.Направени бяха и значителни инвестиции в селското стопанство - пострени и разширени бяха животновъдни ферми и аграрни стопанства. Димо Узунов е заемал и поста Зам.Министър на земеделието.

Публикувано на 22 Oct 2013