Седмица на мобилността и в нашия град

Седмицата от 16 до 22.09.2013 г. бе обявена за Европейска седмица на мобилността. През тази година тя се провежда под мотото „Чист въздух- ти си на ход!“. Лошото качество на въздуха продължава да оказва много голямо влияние върху здравето на европейските граждани и да бъде причина за респираторни и сърдечносъдови заболявания, преждевременна смърт и по-малка продължителност на живота. Замърсяването на въздуха се отразява и на околната среда и водите, до вкисляване на водите и почвите, загуба на биоразнообразие, изтъняване на озоновия слой и изменение на климата. Мотото на европейската седмица на мобилността акцентира върху факта, че всички ние имаме своята роля и че дори малките промени, например придвижване с велосипед вместо с автомобил или просто придвижване пеша, могат да подобрят качеството на живот в европейските градове.

В следобедните часове на 20.09.2013 г. пред Градския парк в Тервел се събраха ученици от СОУ „Й.Йовков“ и ПГТО „Дочо Михайлов“, за да отбележат Седмицата на мобилността и в нашия град. Мероприятието беше организирано от МКБППМН при Община Тервел и подкрепено от ръководствата на двете училища в града. Една част от учениците дойдоха с велосипеди, друга, в която се включиха и педагозите- участваха в похода пеша. Всички те се разходиха до хижата в Градския парк. Младежите, съвместно с доброволците Давид Фиданян от Армения и Фьодорс Русакович от Латвия, работещи по проекта на ПГТО „Бъди активен ІІ“, проведоха спортни игри на открито. Обществените възпитатели към МКБППМН П.Стратиева и Ст. Георгиева запознаха учениците с целта на обявената Европейска седмица на мобилността. Всички участници имаха възможност да подишат чист въздух и да се насладят на красотите на зелената природа.Училищното настоятелство при ПГТО осигури почерпка-шоколадови изкушения на участвалите в похода.

Публикувано на 08 Oct 2013