ЗАПОЧВА РЕМОНТЪТ НА ПЪТЯ ЗА С.КОЛАРЦИ

Договорът със строителната фирма, която ще направи основен ремонт на пътя, свързващ Тервел с разклона за с.Коларци бе подписан в края на септември от изпълнителния директор на Агенция "Пътна инфраструктура" Стефан Чайков. Проектът включва рехабилитацията на пътен участък "Разклон с път ІІ-71 при с.Коларци - с.Мали извор - гр.Тервел". Общата дължина на участъка е 19 км. Изпълнител е "Пътперфект-Т" ЕАД, гр.Силистра. Проектът се финансира по Оперативна Програма „Регионално развитие 2007-2013”. Ремонтът предвижда за целия участък да се преасфалтира настилката, да се реконструират банкетите, да се постави нова единична стоманена предпазна ограда на необходимите места, да се подменят съществуващите бетонови бордюри с нови, да се изградят тротоарите , да се положи нова хоризонтална и вертикална маркировка, както и да направят съоръжения за отводняване- устообразни , тръбни и плочести водостоци и да се ремонтират пътните кръстовища . Строителят започна подготвителните работи по изпълнението.Стойността на договора е 11 159 616,74 лв. с ДДС. Изборът на изпълнител продължи 20 месеца .Обявената на 30 януари 2012 г. обществена поръчка бе финализирана с договор за изпълнение в края на септември т.г.

Публикувано на 08 Oct 2013