Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Уважаеми граждани,
Дните от 09.09. - 15.09.2013 г. са обявени от ГД”ПБЗН” при МВР за седмица на противопожарна безопасност. Повод за това е професионалния празник на служителите от службите за ПБЗН – 14.09.1996 г. обявен с решение на МС №385/13.09.1995 г. На тази дата през 1905 г. в гр. София е извикан първия “събор на противопожарните командири в страната”. В събора вземат участие 27 пожарни ръководители от 17 различни града – учредява се “пожарно дружество в страната” и се взема решение за издаване на печатен орган – сп. “Пожарно дело”. По този начин е поставено началото на бъдещото организирано структурно изграждане на пожарната безопасност и защита на населението в Р България.

Организираната противопожарна дейност в гр. Тервел води началото си от 01.06.1942г., когато Кмета на с.Куртбунар /днес гр. Тервел/ издава заповед №62, с която назначава Йонко Трифонов Начев за пожарникар. През 1954г. за пръв път на дежурство е поставен противопожарен автомобил, а през 1970 г. автомобилите на дежурство стават два.

В тази връзка датата 14.09.2013 г. заема важно място в развитието на тази сложна, тежка, рискова и в същото време високохуманна и благородна професия. Възстановяването и честването на професионалния празник на служителите от службите за “Пожарна безопасност и защита на населението” е признание за обществената значимост и авторитета на тази професия.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ПОЖАРНИКАРИ!

Публикувано на 11 Sep 2013