ПРОГРАМИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ДЕТСКОТО ЗДРАВЕ

През изминалата учебна година Община Тервел стартира третия етап на общинската програма за профилактика на детското здраве.

През месец март бяха проведени профилактични зъболекарски прегледи на учениците от пети до осми клас на средищното училище в село Нова Камена. Бяха прегледани 98 деца от 5 до 8 клас, на които са установени повече от 490 кариеса и десетки други увреждания на постоянните зъби. Още в началото на новата учебна година профилактика на зъбите ще бъде направена на учениците от среден курс в основните училища в селата Орляк и Зърнево. През втория срок ще бъдат прегледани и учениците от професионалната гимназия в Тервел. Отново ще започне профилактиката на учениците от среден курс на СОУ „Йордан Йовков“.

Също през миналата учебна година д-р Росица Комитова „запечата“ срещу кариеси зъбките на децата от подготвителните групи на детските градини. Това става с поставянето на специална прозрачна сплав върху дъвкателните зъби, която се нарича силант. Манипулациите бяха напълно безплатни, финансирани от Национална програма на Българския стоматологичен съюз.

Паралелно със зъболекарските прегледи продължават започналите през есента на 2011 година занятия по лечебна физкултура в СОУ. През всички месеци на годината, включително и през ваканциите, кинезитерапевтът Станка Гочева работи активно с 64 ученици, при които преобладават изкривяванията в странична посока (сколиози). Ежедневни занимания по график се провеждат с 31 ученика от втори клас, 25- от третите класове, 36 е броят на учениците от четвъртите класове, а от средния курс са общо 16. През новата учебна година ще бъдат прегледани за проблеми с гръбначния стълб, опорно- двигателния апарат и теглото и подрастващите от училищата в Безмер, Коларци и Нова Камена. При установени сериозни проблеми с опорно-двигателния апарат учениците ще бъдат насочвани към рехабилитационния кабинет на Медицински център Тервел за назначаване на подходяща терапия.

След въведените през 2010 година менюта за здравословно хранене на децата, посещаващи целодневните детски градини, предстои тази есен това да се случи и в Постоянната детска ясла в града и в училищните столове. Според промените в нормативната уредба, засягаща проблемите на детското и ученическото хранене, менютата в детските заведения и училищата трябва да отговарят на редица изисквания към видовете хранителни продукти, влагани в храните, към тяхната енергийна стойност и др. Вече втора година периодично се извършва мониторинг на храненето от Областната дирекция на агенцията за безопасност на храните и РЗИ Добрич с положителна оценка за изготвените менюта и храненето. Въвеждането на новите, непознати за много от децата храни, не е възможно без активна „просветителска“ работа с родителите на подрастващите. Ето защо освен регламентираните ситуации, покриващи държавните образователни изисквания в детските градини, в нашата община активно се работи и за провеждането на тържества и други прояви, които представят ползите от здравословното хранене.

Публикувано на 23 Aug 2013