ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА МБАЛ ТЕРВЕЛ В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР"

В края на м.юни бе открита строителната площадка на медицинския център.Демонтират се всички стари врати,прозорци, както и негодната отоплителна инсталация.Изграждат се конструктивните елементи (греди,колони) на новия рентгенов сектор. Той се намира на мястото на бившия административен блок на болничното заведение. В него ще има помещения за новите рентген , мамограф и ехограф.Тук е мястото да се отбележи, че до момента в Тервел никога не е имало мамограф.Прегледи на млечните жлези са се организирали само в рамките на кампании. Пациентките от общината ползват услугата "преглед с мамограф" в големите областни центрове - Добрич, Варна и др. Община Тервел планира да организира ежегодно прегледи с уреда за всички дами, които се нуждаят от профилактични прегледи, за да снижат за себе си риска от коварното заболяване.Новите рентген и мамограф ще бъдат въведени в експлоатация след завършването на реконструкцията на сградата.

Започна и изпълнението на двата договора за доставка на медицинско оборудване. В лабораторията вече ползват два нови микроскопа , биохимичен анализатор и автоклав за стерилизиране на инструментите. Новото оборудване цели да подобри както качеството и прецизността на правените в лабораторията изследвания, така и да облекчи труда на медицинските специалисти.Още четири автоклава са доставени и подготвени да бъдат въведени в експлоатация след като се обособят новите направления на центъра, а това ще стане когато приключи строителството. В сектора по физиотерапия ползват новозакупения по проекта комбиниран апарат за електротерапия с нискочестотни и средночестотни токове. Към апарата има и устройство за вакуум терапия. Новият апарат, заедно със закупения през миналата година апарат за лезерна терапия подобряват в значителна степен нивото на рехабилитационните процедури за пациентите от общината.

Направленията на медицинския център в средата на тази година се увеличиха с още едно - ендокринология. Включването на ендокринолог в екипа на лечебното заведение води до облекчаване на обслужването на диабетно болните в общината.Въвеждането на нови, по-ефективни уреди в лабораторията също благоприятства качеството на услугите за пациентите в направлението по ендокринология.От миналата година лабораторията има и нов апарат за гликиран хемоглобин, който също е в услуга на хората с проблеми с кръвната захар.Така постепенно се изпълняват целите на проекта, фокусирани върху постигането на по-добро ниво на профилактика и лечение за гражданите на общината.

На 31 юли Общината ще внесе в Оперативната програма искане за авансово плащане на одобрената сума по договора за безвъзмездна финансова помощ.Съгласно клаузите на договора сумата на авансовото плащане възлиза на 349 731,43 лв. и представлява 35 % от безвъзмездната помощ по одобрения проект.Получените средства ще се ползват за авансови и окончателни плащания по договорите с избраните изпълнители.

Крайният срок за изпълнение на всички дейности по проекта е 25 октомври 2014 г. Това е и срокът , в рамките на който следва да приключи вливането на МБАЛ Тервел в медицинския център.

Публикувано на 31 Jul 2013