ПОДГОТВЯТ СЕ НОВИ ПРОЕКТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В МИГ

През юли т.г. Общината подписа три договора за финансиране на своите внесени през 2012 г. проекти в МИГ Тервел -Крушари. Работи се по документациите за обществените поръчки за избор на изпълнители , които ще изпълнят основните дейности по трите проекта. Паралелно с това се подготвят нови проекти, с които Общината ще участва в оценителните сесии на МИГ през 2013 г. За да получи финансиране тя трябва да внесе проектите си до 30.09.2013 г. В момента част от тях са във фаза работно проектиране, а за други се пристъпва към съгласувателни процедури , избор на спецификации и разписване на документацията за кандидатстване.Подготвят се два проекта по мярка 322 на Стратегията на МИГ и три по мярка 321. Проектите по мярка 321 са за социални услуги за възрастните хора в селата и целят откриване на филиали и разливни на Домашен социален патронаж в отдалечени села. Проектите по мярка 322 са насочен основно към общинския център и предвиждат рехабилитация на малки тротоарни участъци в района на т.нар. "стари блокове", районния съд, ул."Н.Вапцаров", както и на тротоара по ул."Климент Охридски" от страната на СОУ "Йордан Йовков". Включено е и асфалтиране на уличната мрежа в района на новата спортна площадка зад блок "Зорница".Предвижда се и монтиране на открита сцена в парково пространство в центъра на Тервел. Проектите, които ще се подготвят и внесат до 30 септември тази година ще се реализират най-рано през лятото и есента на 2014 г.Забавянето при инвестициите на общините се дължи на тежките процедури за избор на изпълнители по Закона за обществените поръчки и проверките, извършвани от финансиращите органи за тези процедури. Представителите на бизнеса, земеделците и читалищата са улеснени в това отношение и избират изпълнители още при кандидатстването си . По тази причина инвестициите в начинанията на бизнеса са в пъти по-бързо случващи се в сравнение с тези, извършвани от общините.

Публикувано на 31 Jul 2013