ИЗПЪЛНЯВАТ СЕ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СГРАДИ И ВиК ИНФРАСТРУКТУРАВ ход са ремонтите на общински сгради, включени в капиталовата програма на Община Тервел. През юли беше ремонтиран покрива на детската градина в с.Градница.Поставена е нова ПВЦ дограма. Приключи ремонтът на покривната конструкция на читалището в с.Каблешково. Работи се по здравната служба в с.Безмер и в ЦДГ "Детелина" в гр.Тервел. Поставят се алуминиеви врати на детските групи и се подменя подовата настилка в детските занимални. Предстои боядисване на всички помещения. В ход е процедура за избор на доставчик за нови легълца и гардеробчета за малчуганите.Предстоят ремонтни дейности и в детските градини в Орляк , Коларци и Безмер.

Започнаха изкопните работи на терена за помпена станция. Тя се изгражда по проекта за воден цикъл на гр.Тервел.Фрезоват се улиците "Вардар" и "Х.Димитър" в участъците, в които ще се полагат нови водопровод и канализация.

Работи се по довършителните работи на читалището в с.Зърнево. Тече процедура за избор на доставчик за мебелите на новата сграда. Предстои доставка и монтаж и на столовете за тервелското читалище.

Публикувано на 31 Jul 2013