ОТКРИВА СЕ СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 13 УЛИЦИ

Проектът за това е по мярка 322 на Програмата за развитие на селските райони. Договорът за финансиране бе подписан на 27 ноември миналата година. През зимата и пролетта се проведоха обществените поръчки по проекта. В средата на юли Общината получи одобрение на проведените от нея процедури и сключените договори, което стана факт след извършената от Държавен Фонд "Земеделие" проверка на документацията по обществените поръчки.Това позволява да се започне изпълнението на строителството.А то включва полагане на нова асфалтова настилка на 13 улици в Тервел и селата Жегларци, Зърнево,Коларци и Нова Камена. Част от улиците в Тервел са такива, на които се извършва рехабилитация на водопроводната мрежа - напр. участъци от улиците "Вардар" и "Х.Димитър". Останалите улици са "Вит", "Г.Милев", "Раковски", "Лом", участък от ул."Стара Планина".

Публикувано на 31 Jul 2013