СЪОБЩЕНИЕ

Община Тервел съобщава на гражданите, че от 31.07.2013 г. могат да изхвърлят негодните за употреба батерии на обособени за това места, в обозначени пластмасови кутии, поставени на видно място в следните общински и частни обекти:

1. Сграда на Общинска администрация гр. Тервел – ул.„Св. Св. Кирил и Методий” № 8, 2. Дирекция „Социално подпомагане” гр. Тервел – ул.„Св.Св. Кирил и Методий” № 8, 3.Кметство с. Ангеларий , 4. Кметство с. Безмер , 5. Кметство с. Балик, 6. Кметство с. Божан, 7. Кметство с. Бонево, 8. Кметство с. Главанци, 9.Кметство с. Градница, 10.Кметство с. Гуслар, 11. Кметство с. Жегларци, 12. Кметство с. Зърнево, 13. Кметство с. Каблешково, 14.Кметство с. Кладенци, 15. Кметство с. Коларци, 16. Кметство с. Кочмар, 17.Кметство с. Мали Извор, 18.Кметство с. Нова Камена, 19.Кметство с. Оногур, 20. Кметство с. Орляк, 21. Кметство с. П. Савово, 22.Кметство с. Поп Груево, 23. Кметство с. Сърнец, 24.Кметство с. Честименско, 25.Централна кооперативна банка , ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 6, 26.Пощенска банка, ул. „Хан Аспарух” № 37, 27. Уни Кредит Булбанк, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 7, 28. ЦДГ „Детелина” № 1 – ул. „Хан Аспарух” № 38, 29.ЦДГ „Здравец” № 2 - ул. „Стара планина” № 44, 30. ЦДГ „Първи юни” № 3 – ул. „Хан Аспарух” № 98, 31. ЦДГ „Детски свят” с. Безмер, ул. „Първа” № 37, 32. ЦДГ „Слънчице” с. Орляк, ул. „Втора” № 15, 33. ЦДГ „Букет” с. Зърнево, ул. „Петнадесета” № 1, 34. ЦДГ „Детски свят” с. Поп Груево, ул. „Девета” №9, 35. ЦДГ „Светулка” с. Коларци, ул. „Шеста” № 13, 36.ПГТО „Дочо Михайлов”, ул. „Хан Аспарух” № 81, 37. СОУ „Йордан Йовков”, ул. „Климент Охридски” № 34, 38. ОУ „Васил Друмев” с. Орляк, ул. „Втора” № 9, 39.ОУ „Отец Паисий” с. Нова Камена, ул. „Втора” № 30, 40. ОУ „Христо Ботев” с. Зърнево, ул. „Първа” № 53, 41. ОУ „Д-р Петър Берон” с. Коларци, ул. „Осма” № 14, 42. ОУ „Паисий Хилендарски” с. Безмер, ул. Девета” № 5, 43. НУ „Христо Ботев” с. Каблешково, ул. „Първа” № 19, 44. ОДК „Малкият принц” , ул. „Цар Калоян” № 11, 45. EТ „ Донидо – Дончо Стоянов” – ул. „Гео Милев” № 9 – 2 бр. кошчета , 46. „Фото Каприз” ЕООД – ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 3, 47. „Няголови – Тервел” ЕООД – ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 5, 48. „СБА Белослав” ЕООД – ул. „Цар Иван Асен II” №1, 49. „Вес Комерс” ЕООД – ул.” Ал. Стамболийски” № 11

Благодарим на всички представители на бизнеса, които участват в инициативата за разделно събиране на опасни отпадъци. Надяваме се, че гражданите ще се възползват от наличието на кошчета на често посещавани и общодостъпни места и ще дадат своя принос в стремежа на всеки човек да остави на децата си по-чиста околна среда, в която те да живеят.

Публикувано на 31 Jul 2013