Коменски – eTwinning – добро сътрудничествоНа 8 юни 2013 г. по покана на Община Тервел пи инициатива на Капка Христова – директор на ЦДГ №1 „Детелина“ се проведе информационно събитие на Центъра за развитие на човешките ресурси на тема „Обучение по дейност еТwinning и програма "Коменски" – добро сътрудничество”. Проведени бяха информационен ден по секторна програма „Коменски” и обучително събитие по дейност eTwinning. Посланиците на програмата Милена Караангова – директор на ЦРЧР, Теодора Вълова от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”- Велико Търново, Евгения Цветанова от ЦДГ No 25 „Братя Грим” гр. Шумен и Светлана Върбанова от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски” в Добрич представиха следните теми: Представяне на възможностите за участие в програма "Коменски", Предизвикателства пред училищното образование: Европейска образователна мрежа, eTwinning – класната стая на бъдещето: представяне на електронната платформа за сътрудничество между учители в Европа, Възможности на eTwinning за повишаване педагогическите компетентности на учителите, Работата в екип като условие за успешна дейност, Качественият проект – предизвикателство и условия, проведе се Практическо занятие за работа в ТwinSpace.

Участници в информационния ден бяха директори и учители от целодневните детски градини на територията на общината, както и учители от СОУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел.

Програмата за деня завърши с получаване на сертификати от всички педагози.

Публикувано на 18 Jun 2013