ТОЛЕРАНТНОСТТА ВИНАГИ ПЕЧЕЛИ


Грета Георгиева и Рая Стефкова са щастливи за голяма награда


Приключи VІІ Национален исторически конкурс на Фондация „Ценности“ под наслов: „Толерантността на българския народ – заедно въпреки различията“. Конкурсът се провежда под патронажа на Антонина Стоянова и цели подпомагане развитието на българското образование и утвърждаване постиженията на българската духовна култура в чужбина; съдейства за включване на млади хора, изявени в различни области на науката и изкуството с цел утвърждаване на националните ни ценности.

Тази година учениците имаха за задача да проучат семейни и родови истории, свързани с взаимоотношенията между предците ни с различни идеи, религия, народност. За целта всеки екип от ученици и ръководители трябваше да осъществи едно своеобразно пътешествие в миналото и да проучи малко известни факти от историята на родното място. Това бе предизвикателство за двата екипа от град Тервел:

І-ви екип с участници Рая Стефкова и Грета Николова под ръководството на Росица Стратиева, и ІІ-ри екип в състав Нина Жечкова и Берна Лятиф под ръководството на Стойка Жекова. Те проучиха редица човешки съдби на хора от Добруджанския край, белязани от конкретни събития; потърсиха, записаха и анализираха примери за толерантност и съвместно съжителство.

Емоционално натоварена и задълбочена се оказа разработката на Грета и Рая. Те възкресиха събития, свързани с Освобождението на Добруджа от румънска окупация и се срещнаха с хора, чиито родители са участници в описаните събития. Темата „Толерантният добруджанец и нетолерантността на съвремието към него“, посветена на Димитър Дончев-Доктора, спечели оценката на журито и екипът получи престижната награда – ІІІ-то място и награда за научно ръководство за Росица Стратиева. Това е висока оценка за учениците от СОУ „Й. Йовков“, които се състезаваха с техни съученици от 157 училища в страната, и същевременно доказва, че в едно малко добруджанско градче младите хора притежават високи ценности, дух и талант, имат амбиции да творят и побеждават.

Публикувано на 18 Jun 2013