ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

СЪГЛАСНО НОВИ УКАЗАНИЯ НА АСП И В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД 01 - 436/04.06.2013 Г. НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Е ИЗМЕНЕНА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” /НП „АХУ”/.

С НАПРАВЕНАТА ПРОМЯНА СА СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” ОТ СЕМЕЙСТВА, В КОИТО ЕДИНИЯТ СЪПРУГ Е ЛИЦЕ С УВРЕЖДАНЕ, С ОПРЕДЕЛЕНА ЧУЖДА ПОМОЩ И ПОЛУЧАВАЩ ПЕНСИЯ В МИНИМАЛЕН РАЗМЕР, А ДРУГИЯТ Е В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ, БЕЗРАБОТЕН, БЕЗ ДОХОД. ПРОМЕНЕН Е ТЕКСТА НА РАЗДЕЛ ІV „ОБЕКТ, ОБХВАТ И УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА”, КАТО НЕ СЕ СЧИТАТ ЗА ДОХОД, ИЗПЛАЩАНИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 101, АЛ. 3А ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 25 % ОТ СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ.

НОВ СРОК И ПО-ВИСОКО ЗАПЛАЩАНЕ ПО
ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ” ПРЕДОСТАВЯЩ СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” ДО МАЙ 2014 Г., КАТО ЗА ЦЕЛТА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НАРАСТВА С ОЩЕ 10 МИЛИОНА ЛЕВА И ЩЕ ДОСТИГНЕ НАД 123 МИЛИОНА ЛЕВА. ВТОРО УВЕЛИЧЕНИЕ ЩЕ ПРЕТЪРПИ И ЧАСОВАТА СТАВКА, ПО КОЯТО СЕ НАЧИСЛЯВА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ ОТ 01.06.2013 Г., ТЯ СТАВА 3 ЛВ, СЛЕД КАТО ОТ ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ДО СЕГА БЕШЕ 2,40 ЛВ., А ПРИ СТАРТА НА ПРОЕКТА ПРЕЗ ЯНУАРИ 2011 БЕШЕ 2 ЛВ.

ПЪРВОНАЧАЛНО ПРОЕКТЪТ „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ” БЕШЕ УТВЪРДЕН С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 19 МЕСЕЦА И БЮДЖЕТ 35 МИЛИОНА ЛЕВА, ЗА ДА ДОСТИГНЕ АКТУАЛНОСТ – 44 МЕСЕЦА И БЮДЖЕТ НАД 123 МИЛИОНА ЛЕВА. КОНКРЕТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРОЕКТА Е АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, КАТО НЕЙНИ ПАРТНЬОРИ СА 262 ОБЩИНИ И 23 РАЙОНА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

КЪМ КРАЯ НА МАЙ 2013 Г. 21 ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ОТ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПОЛУЧАВАТ СОЦИАЛНАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” ПО ПРОЕКТА, В Т.Ч 3 ДЕЦА. НАЗНАЧЕНИТЕ И РАБОТЕЩИ ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ СА 21.


11.06.2013 Г.

Публикувано на 18 Jun 2013