Осъжда се…

Тервелски районен съд с влязла в сила Присъда № 10/2013 г., постановена на 12.04.2013 год. по НОХД № 66/2011 год. по описа на Тервелски районен съд, ОСЪЖДА: НЕНО ХАРАЛАМПИЕВ ХРИСТОВ, роден на 09.06.1994 год. с постоянен адрес с. Градница, общ. Тервел, обл. Добрич - на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на основание чл. 130, ал. 2 от НК, във връзка с чл. 20 от НК, във връзка с чл. 63 от НК и във връзка с чл. 54 от НК. Присъдата е влязла в сила на 20.10.2012г.

Тервелски районен съд признава НЕНО ХАРАЛАМПИЕВ ХРИСТОВ за ВИНОВЕН в това, че на 17.05.2011 год. е причинил на Ахмед Хасан Сюлейман от с. Каблешково, общ. Тервел, ул. „Първа“ №8 лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядане по лявата лопатка на гърба, ляв лакет и дясна мишница.

Публикувано на 07 Jun 2013