КРАТКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТИ

• Предстои подписване на договор с избрания изпълнител, който ще извърши преасфалтиране на 13 бр.улици в Община Тервел – 6 в общинския център и 7 по селата.Обществената поръчка приключи без обжалване. Също без обжалване приключи поръчката за избор на изпълнител за строителен надзор.Това ще позволи строителната площадка да бъде открита в средата на юни и изпълнението да се съчетае със строителството на канализацията в Тервел;

• Подписан е договорът за строителен надзор за медицинския център.И за този обект строителната площадка ще бъде открита в средата на м.юни;

• Без обжалване приключи и поръчката за избор на доставчик на медицинско оборудване за обновяване на медицинския център.Предстои подписване на договор;

• Одобрена от Държавен Фонд „Земеделие” е обществената поръчка за избор на доставчик на микробуса за дом за стари хора. Платен е аванс за доставката и се очаква возилото да бъде предадено на Община Тервел;

• Одобрен от Държавен Фонд „Земеделие” е първият проект на Община Тервел, внесен в МИГ Тервел-Крушари.Той предвижда реконструкция на сградата на бившата здравна служба в селото с цел създаване на център за социални услуги.Центърът включва кухня-майка за приготвяне на храна за ползващите социалните услуги от селата Коларци, Балик, Ангеларий, Оногур,Сърнец ,както и кабинети за лекарска и зъболекарска практика.

Публикувано на 20 May 2013