ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: НОВИНИ ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

На 9 април 2013 г се проведоха консултации с представителите на политическите партии на територията на община Тервел. Заседанието е етап от плана за работа във връзка с подготовката на предстоящите извънредни парламентарни избори на 12 май. То бе свикано със Заповед на Кмета на Общината и с цел разпределянето на квотите между партиите в секционните избирателни комисии.

Изборите за народни представители се произвеждат по пропорционална изборна система с партии, коалиции от партии и независими кандидати. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до общинската администрация по настоящия адрес на човека и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис. От избирателните списъци се заличават имената на хората, които до изборния ден са загубили правото си да избират или са починали. От списъците се заличават и хората, които към изборния ден изтърпяват наказание лишаване от свобода, като това се прави от Главна дирекция ГРАО към МРРБ след подадена информация от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието. От избирателните списъци се заличават имената на хората с право на глас, които са заминали извън България не по-малко от два месеца преди изборния ден и не са се завърнали до предаването на списъците на секционните избирателни комисии. Заличаването става по заявление на напусналите страната или служебно по данни, предоставени от Министерството на вътрешните работи. Когато човекът се е върнал в страната след изготвяне на избирателния списък, той може да се впише отново в него, като подаде заявление до общинската администрация в срок до подаване на избирателния списък в СИК или в деня на изборите при представяне на съответните документи в комисията. Българските граждани, живеещи извън България, които се намират в страната в изборния ден, могат да гласуват по постоянния си адрес. Когато тези хора са били заличени от избирателните списъци, те се вписват в списъците по тяхно искане от общинските администрации до предаването на списъците на секционните избирателни комисии или в изборния ден - от секционната избирателна комисия, след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Гласуването се извършва по избирателни секции в предназначени за тази цел изборни помещения, в които има кабини за гласуване. Пред изборното помещение се поставят образци на бюлетините за гласуване, а при избори за народни представители пълните кандидатски листи на партиите и коалициите от партии. В изборното помещение се поставят кабини за гласуване така, че да се осигури тайната на гласуването. Пред изборното помещение и в кабините за гласуване се поставя табло, на което с големи букви е указано, че избирателят може да изрази своя вот само със знак "Х", поставен с химикал, пишещ със син цвят. Избирателните урни са прозрачни и се запечатват с печат. На 12 май в община Тервел ще бъдат отворени 33 секции в 24 населени места, в сравнение с последните местни избори, когато секциите са били 35. Към днешна дата, поради липса на гласоподаватели, са закрити секциите в с. Брестница и МБАЛ. И на тези избори лицата с увреждания ще могат да се възползват от подвижната урна. Срокът за заявленията им за посещение по домовете изтече на 11 април 2013 г. За гласуване в дома са подадени заявления от 59 жители на общината.

В избирателните списъци тази година фигурират 21 060 гласоподаватели. Най- голям брой избиратели в града “- 1295 имат право да гласуват в секция №4 в кв. „Север”, следвана от СИК №5 – в ЦДГ „Здравец“- 993, в ЦДГ „Първи юни“ - 935 и СИК №1 в читалището – 891 избиратели . В СИК №2 в Клуб на пенсионера ще гласуват 812 жители на Тервел, в СИК №3 в кв. Тревен – 719 и в ПГТО „Дочо Михайлов“ – 706. От селата в общината най- голям брой са гласоподавателите в с. Зърнево- 2501, разпределени в две секции и тези в с. Орляк – 1200, също разпределени в две секции. Двете населени места се следват от с. Безмер – 1657, с. Жегларци – 1295, с. Поп Груево – 833, с. Коларци – 639, с. Каблешково – 549, с. Градница – 524, с. Нова Камена – 408, с. Честименско – 426, с. Балик- 390, с. Бонево- 373, с. П. Савово- 322, с. Главанци- 255, с. Ангеларий- 242, с. Кочмар- 218, с. Сърнец- 213, с. Гуслар- 145, с. Кладенци- 120, с. Оногур- 49, с. П. Савово- Дом за стари хора- 25, с. Проф. Златарски- 23 и с. Мали Извор- 18.

Разпределението на представителите на политическите партии в СИК е както следва: за ПП ГЕРБ - 33 председателски места и 15 зам.председателски места в СИК, 5 за ПП „Атака“ – 5 зам.председатели и 5 секретари на СИК, за ДПС – 4 зам.председатели и 11 секретари, за Коалиция за България- 4 зам.председатели и 15 секретари, за Синята коалиция – 4 зам.председатели и 1 секретар и за НДСВ – 1 заместник – председател и 1 секретар. По секционни избирателни комисии представителите на партиите са разпределени като членове на СИК по следния начин: 117 – ПП „ГЕРБ“, 58- Коалиция за България, 44- ДПС, 29- ПП „Атака“, 14- Синята коалиция, 5- НДСВ.

След гражданите на община Тервел има единадесет кандидати, които попадат в листите на партиите и гражданските движения за народни представители ( по официално обявена от Областна Управа информация) . В листата на ПП „ГЕРБ“ под №6 е Росица Иванова Стоянова. Под №8 Коалиция „Българска пролет“ („Българска социалдемокрация“ и „Партията на зелените“ е вписала Стамен Тодоров Трендафилов. Коалиция за България е запазила №3 за Пламен Христов Желязков, Павлинка Петрова Пасева е №7 в листата на ПП „РЗС“. ПП „ДПС“ е вписала под №2 Ердинч Илияз Хаджиев, а под №4 Аксел Невзат Наз-Исмаилова. Сали Исмаил Феим е №3 в листата на Коалиция „ЦЕНТЪР – СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“, под №7 е вписан Есен Ертан Вадет, №8 е за Николай Стойчев Иванов, д-р Леман Февзиева Яхова е №9. В листата на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ под № 7 е вписан Георги Костадинов Станчев.

Всяка информация, която касае избирателите на община Тервел може да бъде открита на сайта на общинска администрация www.tervel.bg.

Публикувано на 15 Apr 2013